KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 2 – SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – TUẦN 8

KỸ NĂNG CẦN BIẾT chia sẻ đến quý thầy cô KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 2. SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – TUẦN 8. Bộ Kế hoạch bài dạy này được biên soạn theo hướng dẫn 2345 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Kế hoạch này gồm 3 môn chính: Tiếng Việt, Toán, HĐTN trong đó có tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

PHẦN 1: TRÍCH (DEMO) KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 2 – SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – TUẦN 8

TIẾNG VIỆT.

Bài : Bà nội, bà ngoại

Đọc: Bà nội, bà ngoại

(Tiết 1 + 2)

  1. Mục tiêu: Giúp HS: 

*Kiến thức:

1. Nói với bạn vài điều em biết ông bà hoặc người thân; nêu được phỏng đoán của bản
thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh hoạ.
2. Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp, dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu
nội dung bài đọc: Tình cảm yêu thương, quý mến của bạn nhỏ đối với bà nội, bà ngoại và
tình cảm của bà nội, bà ngoại đối với bạn nhỏ; biết liên hệ bản thân: yêu quý, kính trọng,
biết ơn ông bà; kể được một số việc làm mà người thân đã chăm sóc, giúp đỡ em và một
số việc em làm để giúp đỡ chăm sóc người thân.

* Phẩm chất, năng lực

– Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho HS;

-Giúp HS nhận thức được tình cảm của mình đối với ông bà và người thân
trong gia đình

-Bước đầu thể hiện trách nhiệm với ông bà và người thân bằng các việc làm
cụ thể. 

II. Chuẩn bị: 

– SHS, VTV, VBT, SGV.
– Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác. Tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).
– Bảng phụ ghi 2 khổ thơ đầu..

III. Các hoạt động dạy học:

…………………………..

TOÁN                         

12 trừ đi một số  

I. Mục tiêu:

*Kiến thức, kĩ năng:

  • Thực hiện được phép tính 12 – 5.
  • Khái quát hoá được cách tính 12 trừ đi một số.

-Vận dụng:

  • Thực hiện tính nhẩm 12 trừ đi một số (trừ qua 10 trong phạm vi 20).
  • Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính trừ để kiểm chứng cách tính  12 trừ đi một số.
  • Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến tính toán.

*Năng lực, phẩm chất:

     –  Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

     –  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

    – Tư duy lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

       – Phẩm chất: Chăm chỉ học tập

*Tích hợp: TN & XH

III. Chuẩn bị:

   – GV: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có). 20 khối lập phương

  – HS: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.10 khối lập phương

III. Các hoạt động dạy học:

…………………………………….

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  

           TUẦN 8

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ

CHỦ ĐỀ: VÌ MỘT CUỘC SỐNG AN TOÀN ( tt)

I. Mục tiêu:

* Kiến thức: 

  • Kể được những tình huống có nguy cơ bị lạc, bị bắt cóc.
  • Thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc.
  • Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người đáng tin cậy khi cần thiết.
  • Tham gia được các hoạt động chung của trường, lớp về an toàn giao thông.

* Năng lưc, phẩm chât: 

   – NL giao tiếp và hợp tác: Nói lời phù hợp khi giao tiếp với bạn

   – NL thích ứng với cuộc sống: Nhận biết được những tình huống có nguy cơ bị lạc, bị bắt cóc. Thực hiện những việc làm để phóng tránh bị lạc, bị bắt cóc và tham gia an toàn giao thông.

   – NL thiết kế và tổ chức: Tìm kiếm sụ hỗ trợ từ bạn bè từ thày cô khi cần thiết.

   – PC trách nhiệm: có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng trong việc phòng trãnh bị lạc

 II. Chuẩn bị:

   -Bảng phụ, giấy A3

–   Giấy bìa màu, bút chì; bút màu, thước kẻ; hồ dán…

 III. Hoạt động của giáo vên và học sinh

…………………………………….

Phần 2: Bài giảng chi tiết Tuần 2

Tiếng Việt

Toán

Hoạt động trải nghiệm

Tự nhiên xã hội

Hãy click vào đường link này để xem KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 2 – SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – TUẦN 9

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT