KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 2 – SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – TUẦN 9

KỸ NĂNG CẦN BIẾT chia sẻ đến quý thầy cô KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 2. SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – TUẦN 9. Bộ Kế hoạch bài dạy này được biên soạn theo hướng dẫn 2345 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Kế hoạch này gồm 3 môn chính: Tiếng Việt, Toán, HĐTN trong đó có tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

PHẦN 1: TRÍCH (DEMO) KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 2 – SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – TUẦN 9

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  

TUẦN 9 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ Đ

CHỦ ĐỀ: KÍNH YÊU THẦY CÔ. THÂN THIỆN BẠN BÈ     

(Tiết 1)                               

 I. Mục tiêu:

*Kiến thức: 

  • Thực hiện được một số việc làm thể hiện lòng biêt ơn thầy cô.
  • Nhận diện được những việc làm để thể hiện tình bạn.
  • Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi tự mình không giải quyết được vấn đề trong mối quan hệ với bạn.
  • Làm quen được với những người bạn hàng xóm, tạo được quan hệ gần gũi, thân thiện với bạn bè trong cộng đồng.

*Năng lưc, phẩm chât: 

   – NL giao tiếp và hợp tác: Làm quen được với những người bạn hàng xóm, tạo mối quan hẹ gần gũi , thân thiện với bạn bè trong cộng đồng.

   – NL thích ứng với cuộc sống: Thực hiện việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô. Làm quen với những người bạn hàng xóm; Thực hiện được viêc giải quyết mâu thuẫn với bạn

   – NL thiết kế và tổ chức: Biết tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi mình không tự giải quyết được vấn đề trong mối quan hệ với bạn

   – PC nhân ái: Thể hiện sự biết ơn thầy cô, than thiện với bạn bè thông qua  hững việc làm; 

 II. Chuẩn bị:

– Bảng phụ, giấy A3; Phiếu thảo luận; các bộ thẻ tranh

– Giấy bìa màu, bút chì; bút màu, thước kẻ; hồ dán…

 III. Hoạt động của giáo vên và học sinh: …………………………..


TOÁN

Bảng trừ   (Tiết 2)

I. Mục tiêu:

*Kiến thức, kĩ năng:

  • Hệ thông hóa các phép trừ qua 10 trong phạin vi 20
  • Vận dụng bảng trừ:
  • Tính nhẩm.
  • So sánh kết quả của tổng, hiệu.
  • Làm quen với quan hệ giữa phép cộng và phép trừ qua các trường hợp cụ thể.
  • GQVĐ đơn giản liên quan đến số và phép tính.

*Năng lực, phẩm chất:

     –  Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

     –  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

     – Tư duy lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

     – Phẩm chất: Chăm chỉ học tập

*Tích hợp: TN & XH

II. Chuẩn bị:

   – GV: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); bảng trừ qua 10 chư hoàn chỉnh

  – HS: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. Các hoạt động dạy học: ……………………


TIẾNG VIỆT

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (TUẦN 9)
ÔN TẬP 1   (Tiết 1 + 2)

I. Mục tiêu: Giúp HS: 

* Kiến thức

 1. Luyện đọc các truyện đã học từ đầu học kì I: nhớ lại tên bài đọc dựa vào hình ảnh nhân vật; đọc thành tiếng một đoạn trong bài và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc hoặc nội dung bài; trao đổi với bạn về một nhân vật em thích.


2. Luyện tập viết chữ hoa Â, B, C, Đ, Ê, G, H và luyện viết tên riêng địa danh. 

* Phẩm chất, năng lực

-Giúp HS hiểu được tình cảm gia đình, biết thể hiện trách nhiệm với người thân bằng các việc làm cụ thể.

– Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm 

II. Chuẩn bị: 

– SHS, VTV, VBT, SGV.
– Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác. Tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).
– Phiếu cho HS bắt thăm đoạn đọc và câu hỏi (nếu có).
– Mẫu chữ viết hoa Â, B, C, Đ, Ê, G, H.
– Bản đồ hành chính Việt Nam .

III. Các hoạt động dạy học:


Phần 2: Bài giảng chi tiết Tuần 2

Tiếng Việt

Toán

Hoạt động trải nghiệm

Tự nhiên xã hội

Hãy click vào đường link này để xem KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 2 – SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – TUẦN 10

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT