BÀI KIỂM TRA HK I TOÁN LỚP 5 – NĂM HỌC 2021-2022 – ĐỀ 4 (THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE)

KỸ NĂNG CẦN BIẾT mời các em học sinh lớp 5 tiếp tục ôn tập kiến thức với BÀI KIỂM TRA HK I TOÁN LỚP 5 – NĂM HỌC 2021-2022 – ĐỀ 4.

 Khi thực hiện đề bài 5 này các em đã rèn luyện thêm được một dạng Toán rất hay. Đó là dạng Toán nào? Dạng toán này dễ hay khó? Các em rút ra quy tắc gì để ghi nhớ và thực hiện tốt kiểu bài toán này?

Mời các em cùng là bài nhé!

BÀI KIỂM TRA HK I TOÁN LỚP 5 - NĂM HỌC 2021-2022 - ĐỀ 4

Hãy đọc kỹ yêu cầu bài tập để lựa chọn phương án trả lời đúng nhất.

Bây giờ, Hãy nhấp chuột vào START QUIZ để làm bài các em nhé!

Sau khi trả lời xong tất cả các bài tập. Hãy Clik vào nút FINISH QUIZ để nộp bài.

Dưới đây là đề bài BÀI KIỂM TRA HK I TOÁN LỚP 5, các em có thể coppy và in ra giấy để rèn luyện thêm!

A. Trắc nghiệm

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời  đúng

1. Số bé nhất trong các số:  3,445 ;    3,454 ;    3,455 ;    3,444 là:

A. 3,455           

B. 3,454              

C. 3,445            

D. 3,444

2. Một hình vuông có cạnh 9,2cm. Vậy hình vuông đó có chu vi là:

A. 368cm               

B. 36,8cm                   

C. 84,64cm             

D. 846,4 cm 

3. Giá trị  của biểu thức     5,68 x 3,07 + 3,07 x 4,32     là:

A. 0,37                 

B. 3,07                      

C. 30,7                

D. 307

4. Gởi tiết kiệm 1 000 000 đồng với lãi suất 0,6% một tháng thì mỗi tháng nhận được tiền lãi là:

A. 60 đồng          

B. 600 đồng            

C. 6000 đồng             

D. 600000 đồng

5. Lớp 5A có 20 bạn nam và 25 bạn nữ. Tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn nữ của lớp 5A là:

A. 80%              

B. 100%                  

C. 20%                

D. 5%

6. Kết quả của phép tính 2,07m + 5m là:

A. 2,12m              

B. 2,02m                  

C. 7,07m             

D. 7,57m

B. Tự luận

7/ Đặt tính rồi tính:

                     7,26 x 3,5                                               157,25 : 3,7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8/  Chuyển hỗn số 5 và 9/100 thành số thập phân.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Một khu vườn hình vuông có chu vi 800m. Diện tích của khu vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Ở giữa công viên có hồ nước hình chữ nhật. Trên con đường bao quanh bờ hồ, bạn Hương đếm được 26 cột đèn cao áp, khoảng cách giữa hai cột đèn liên tiếp bằng 22,5m. Mỗi sáng bác Vinh đi bộ 4 vòng quanh hồ. Hỏi bác Vinh đi bộ bao nhiêu ki-lô-mét mỗi buổi sáng?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề bài tham khảo thêm

I. Phần trắc nghiệm :

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1:(1 điểm )  Chữ số 8 trong số thập phân 95,824 có giá trị là:

Câu 2:(1 điểm ) 3 và 9/100  viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900                       B. 3,09                           C. 3,9                              D. 3,90

Câu 3:(1 điểm ) 3 phút 20 giây = …….giây. Số viết vào chỗ chấm là:  

A. 50                            B. 320                           C. 80                                D. 200

II. Phần tự luận (7 điểm )

Câu 1:(1 điểm )Viết các phân số, hỗn số sau:

a/ Năm phần mười………………………………………………………

b/ Sáu mươi chín phần  trăm…………………….

c/ Bốn mươi ba phần nghìn……………………………………  

d/ Hai và bốn phần chín……………………

Câu 2:(1 điểm ) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 9 m 6 dm =……………………….m          

b/ 2 cm5 mm2 =…………………cm2

c/ 5 tấn 62 kg =…………………….tấn        

d/ 2 và 1/2 phút  =……………………..phút

Câu 3:(2 điểm ) Tính

2/5 + 5/6 =…………………………………………………………………………………..                         

4 – 2 và 1/3 = ……………………………………………………………………………. 

4/7 + 1/4 : 2/3 = ………………………………………………………………………….

 3/4 : 2/3 x 8/9 = …………………………………………………………………………..

Câu 4:(1,5 điểm )  Một bếp ăn chuẩn bị số gạo cho 36 người ăn trong 50 ngày. Nhưng thực tế có 60 người ăn, hỏi số gạo đã chuẩn bị đủ dùng trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mỗi người như nhau)

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Câu 5:(1,5 điểm ) Một khu vườn hình vuông có chu vi 1000m. Diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT