BÀI GIẢNG POWERPOINT – TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 – VÒNG 15 – NĂM 2021

KỸ NĂNG CẦN BIẾT giới thiệu đến quý thầy cô và các em Bộ đề BÀI GIẢNG POWERPOINT – TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 – VÒNG 15 – NĂM 2021. Bộ đề có đáp án. Hi vọng tư liệu ‘này giúp thầy cô và các em Ôn tập Tiếng Việt Lớp 4 thật tốt!

Bài 1: Trâu vàng uyên bác

Em hãy giúp bạn Trâu điền từ, số thích hợp vào ô trống

1. Của ………… vật lạ

2. Cùng hội, cùng ……….

3. Danh bất ….. truyền

4. Danh chính ………. thuận

5. Công ……… việc làm

6. Cũ ….. mới ta

7. Của bền ……… người

8. Dầm mưa, dãi ……

9. Sách gối đầu …iường

10. Sinh cơ lập ……..

Bài 2: Em hãy giúp bạn Dê nối 2 ô với nhau để được cặp từ trái nghĩa

Trạng nguyên Tiếng Việt

Chậm –

Nhận –

Sau –

Chìm –

Thưởng –

Gần –

Lạnh lẽo –

Sạch sẽ –

Nhút nhát –

Kéo –

Bài 3: Trắc nghiệm

Câu hỏi 1: Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả

A. Nượn nờ 

B. Lung linh

C. Ngao ngán

D. Ngọt ngào

Câu hỏi 2: Loài hoa nào được gọi là “Hoa học trò”?

A. Hoa phượng 

B. Hoa mai 

C. Hoa đào

D. Hoa hồng

Câu hỏi 3: Trong câu thơ “Ngủ ngon a-kay ơi, ngủ ngon a-kay hỡi”, từ a-kay có nghĩa là gì?

A. Bà con

B. Em 

C. Cháu 

D. Con

Câu hỏi 4: Câu “Mỗi quả cà chua chín là một mặt trời nhỏ” sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

A. So sánh 

B. Nhân hóa 

C. So sánh và nhân hóa 

D. Lặp từ

Câu hỏi 5: Bộ phận nào là chủ ngữ trong câu: Thất bại là mẹ của thành công?

A. Thất bại 

B. Mẹ

C. Thất bại là mẹ 

D. Thành công

Câu hỏi 6: Bộ phận nào là vị ngữ trong câu: Chăm chỉ, chịu khó là đức tính tốt.

A. Chăm chỉ 

B. Chịu khó 

C. Là đức tính tốt 

D. Đức tính

Câu hỏi 7: Quỹ Bảo trợ Nhi đồng của Liên hợp quốc có tên viết tắt là gì?

A. UNICEF

B. WTO 

C. WHO 

D. FIFA

Câu hỏi 8: Từ nào thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người?

A. Tươi tắn

B. Thông minh 

C. Chân thành

D. Thẳng thắn

Câu hỏi 9: Câu tục ngữ, thành ngữ nào ca ngợi phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bê ngoài của con người?

A. Người đẹp vì lụa

B. Gan lì cóc tía

C. Tài hèn đức mọn

D. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Câu hỏi 10: Từ nào là từ chỉ sự vật?

A. Mơ màng

B. Xinh tươi 

C. Chạy nhảy 

D. Sách vở

ĐÁP ÁN

Bài 1: Trâu vàng uyên bác

Em hãy giúp bạn Trâu điền từ, số thích hợp vào ô trống

1. Của ………… vật lạ – ngon

2. Cùng hội, cùng ……….thuyền

3. Danh bất ….. truyền – hư

4. Danh chính ………. thuận – ngôn

5. Công ……… việc làm – ăn

6. Cũ ….. mới ta – người

7. Của bền ……… người – tại

8. Dầm mưa, dãi ……nắng

9. Sách gối đầu …iường – g

10. Sinh cơ lập ……..nghiệp

Bài 2: Em hãy giúp bạn Dê nối 2 ô với nhau để được cặp từ trái nghĩa

Chậm -nhanh

Nhận -cho

Sau -trước

Chìm -nổi

Thưởng -phạt

Gần -xa

Lạnh lẽo -ấm áp

Sạch sẽ -bẩn thỉu

Nhút nhát -dũng cảm

Kéo -đẩy

Bài 3: Trắc nghiệm

Câu hỏi 1: Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả

A. Nượn nờ 

B. Lung linh

C. Ngao ngán

D. Ngọt ngào

Câu hỏi 2: Loài hoa nào được gọi là “Hoa học trò”?

A. Hoa phượng 

B. Hoa mai 

C. Hoa đào

D. Hoa hồng

Câu hỏi 3: Trong câu thơ “Ngủ ngon a-kay ơi, ngủ ngon a-kay hỡi”, từ a-kay có nghĩa là gì?

A. Bà con

B. Em 

C. Cháu 

D. Con

Câu hỏi 4: Câu “Mỗi quả cà chua chín là một mặt trời nhỏ” sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

A. So sánh 

B. Nhân hóa 

C. So sánh và nhân hóa 

D. Lặp từ

Câu hỏi 5: Bộ phận nào là chủ ngữ trong câu: Thất bại là mẹ của thành công?

A. Thất bại 

B. Mẹ

C. Thất bại là mẹ 

D. Thành công

Câu hỏi 6: Bộ phận nào là vị ngữ trong câu: Chăm chỉ, chịu khó là đức tính tốt.

A. Chăm chỉ 

B. Chịu khó 

C. Là đức tính tốt 

D. Đức tính

Câu hỏi 7: Quỹ Bảo trợ Nhi đồng của Liên hợp quốc có tên viết tắt là gì?

A. UNICEF

B. WTO 

C. WHO 

D. FIFA

Câu hỏi 8: Từ nào thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người?

A. Tươi tắn

B. Thông minh 

C. Chân thành

D. Thẳng thắn

Câu hỏi 9: Câu tục ngữ, thành ngữ nào ca ngợi phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bê ngoài của con người?

A. Người đẹp vì lụa

B. Gan lì cóc tía

C. Tài hèn đức mọn

D. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Câu hỏi 10: Từ nào là từ chỉ sự vật?

A. Mơ màng

B. Xinh tươi 

C. Chạy nhảy 

D. Sách vở

Ngọc Sơn (tổng hợp)- KỸ NĂNG CẦN BIẾT