Hồ sơ đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài

Ngày 07/10/2021, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có Thông tư 27/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Theo đó, hồ sơ và cách thức đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài được hướng dẫn như sau:

– Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

+ 02 ảnh cỡ 4×6 (cm) được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi, mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày sinh;

+ Bản sao hộ chiếu còn hiệu lực;

+ Phiếu đăng ký dự thi (gồm thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, số và ngày cấp hộ chiếu, thời gian, địa điểm đăng ký dự thi và các thông tin cần thiết khác).

– Việc đăng ký dự thi thực hiện theo một trong những cách sau:

+ Trực tiếp đến đăng ký tại đơn vị tổ chức.

+ Đăng ký trực tuyến qua trang thông tin điện tử của đơn vị tổ chức thi.

+ Thông qua tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp hoặc cơ sở giáo dục nơi đang công tác, học tập đăng ký dự thi với đơn vị tổ chức thi.

Mục đích, nguyên tắc

1. Tổ chức thi nhằm đánh giá năng lực tiếng Việt cho người có nhu cầu theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

2. Việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt phải bảo đảm nguyên tắc: trung thực; chính xác, khách quan, minh bạch, phản ánh đúng năng lực tiếng Việt của người được đánh giá; về 04 (bốn) kĩ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết.

Hình thức thi

1. Các kĩ năng nghe, đọc, viết được tổ chức theo hình thức thi trên giấy; hoặc trên máy vi tính (sau đây gọi là máy tính).

2. Kĩ năng nói được tổ chức theo hình thức thi nói trực tiếp trước giám khảo; hoặc thi nói trên máy tính.

3. Đối với từng kỳ thi, đơn vị tổ chức thi thông báo về hình thức thi trên giấy; hay trên máy tính, thi nói trực tiếp trước giám khảo; hay nói trên máy tính để thí sinh biết trước khi đăng ký dự thi.

Chứng chỉ tiếng Việt

1. Chứng chỉ tiếng Việt được cấp cho người dự thi đạt yêu cầu tương ứng từ bậc 1 đến bậc 6 của Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. 2. Bộ GDĐT quy định mẫu chứng chỉ tiếng Việt. Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ tiếng Việt do cơ quan, đơn vị sử dụng chứng chỉ quyết định.

Thông tư 27/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 22/11/2021.

Theo Thư viện pháp luật