DANH MỤC CÁC TIẾT DẠY HỌC QUA TRUYỀN HÌNH TIẾNG VIỆT 1, TOÁN 1 – SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

KỸ NĂNG CẦN BIẾT xin giới thiệu đến quý phụ huynh, các em học sinh danh mục các tiết dạy học qua truyền hình TIẾNG VIỆT 1, TOÁN 1 – SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

DANH MỤC CÁC TIẾT DẠY HỌC QUA TRUYỀN HÌNH MÔN TIẾNG VIỆT 1 – SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

STTTÊN TIẾT/BÀITHỜI GIAN
 PHÁT SÓNG
LINK XEM LẠI CÁC VIDEO CIP
1Chủ đề 1 – Bài 1 |Tiếng Việt lớp 1 https://www.youtube.com/watch?v=F4I6T2oEBUc
2Chủ đề 1 – Bài 2 |B b https://www.youtube.com/watch?v=t6n6EP8908M&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=2
3Chủ đề 1 – Bài 3 |C c https://www.youtube.com/watch?v=KBWQn9xH6d4&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=3
4Chủ đề 1 – Bài 4 |O o |Tiếng Việt lớp 1 https://www.youtube.com/watch?v=ThNKW098RfA
5Chủ đề 1 – Bài 5 |kể chuyện Cá bò https://www.youtube.com/watch?v=TWDLVaGsgv4&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=2
6Chủ đề 2 – Bài 1 Ơ https://www.youtube.com/watch?v=iP07jtF37rc&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=6
7Chủ đề 2 – Bài 2 |Ô ô https://www.youtube.com/watch?v=3U-aZiFrXmE&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=7
8Chủ đề 2 – Bài 3 |V v https://www.youtube.com/watch?v=KhBszs9tX4Q&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=8
9Chủ đề 2 – Bài 4 |E e Ê ê https://www.youtube.com/watch?v=0LC6b7ODHGU&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=9
10Chủ đề 2 – Bài 5 |Kể chuyện bé và bà https://www.youtube.com/watch?v=T0bWnAECFrI&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=2
11Chủ đề 3 – Bài 1 |D d Đ đ  https://www.youtube.com/watch?v=NrT3MzTmY78&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=11
12Chủ đề 3 – Bài 2 |I i K k  https://www.youtube.com/watch?v=56QqbcWobyQ&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=12
13Chủ đề 3 – Bài 3 |L l H h  https://www.youtube.com/watch?v=6Zp6HXpxLwA&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=13
14Chủ đề 3 – Bài 4 |ch, kh https://www.youtube.com/watch?v=I0lpLS5ZrTk&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=14
15Chủ đề 3 – Bài 5 |Ôn tập và kể chuyện bé và chị đi chợ. https://www.youtube.com/watch?v=UaqOpQxb0cY&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=3

Quảng cáo

16Chủ đề 4 – Bài 1 |N n M m https://www.youtube.com/watch?v=JgqbOgjpPck
17Chủ đề 4 – Bài 2 |U u Ư ư https://www.youtube.com/watch?v=cARMc49qiPc&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=16
18Chủ đề 4 – Bài 3 |G g gh https://www.youtube.com/watch?v=Wsy3YdaI-Hs&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=17
19Chủ đề 4 – Bài 4 | ng ngh https://www.youtube.com/watch?v=IIGz9uXuIOg&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=18
20Chủ đề 4 – Bài 5 |Ôn tập và kể chuyện https://www.youtube.com/watch?v=ltKSFZi-fso&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=4
21Chủ đề 5 – Bài 1 |T t th nh  https://www.youtube.com/watch?v=xgQI62dpe_U&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=20
22Chủ đề 5 – Bài 2 |R r tr https://www.youtube.com/watch?v=DT4Dw6R6lDo&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=21
23Chủ đề 5 – Bài 3 |ia https://www.youtube.com/watch?v=7qUEEZdrHDk&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=22
24Chủ đề 5 – Bài 4 |ua ưa https://www.youtube.com/watch?v=KdUjPLzqR_I&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=23
25Chủ đề 5 – Bài 5|Ôn tập và kể chuyện|Kể chuyện ba chú thỏ https://www.youtube.com/watch?v=gsYb5krFARI&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=5
26Chủ đề 6 – Bài 1 |P p ph https://www.youtube.com/watch?v=QD5aCa8fyXA&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=25
27Chủ đề 6 – Bài 2 |S s X x https://www.youtube.com/watch?v=kkEWWh5KL4c&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=26
28Chủ đề 6 – Bài 3 |Q q qu Y y https://www.youtube.com/watch?v=BMeI30dldFs&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=27
29Chủ đề 6 – Bài 4 |gi https://www.youtube.com/watch?v=jrKKEBBPU34&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=28
30Chủ đề 6 – Bài 5 |kể chuyện khỉ và sư tử https://www.youtube.com/watch?v=LwgCRqd1zVI&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=6

QC

31Chủ đề 7 – Bài 1 |ao eo https://www.youtube.com/watch?v=frF5gub7NYk&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=30
32Chủ đề 7 – Bài 2 |au êu https://www.youtube.com/watch?v=A9ZhkQFedyg&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=31
33Chủ đề 7 – Bài 3 |â âu https://www.youtube.com/watch?v=0zVzh52Ywo4&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=32
34Chủ đề 7 – Bài 4 |iu ưu https://www.youtube.com/watch?v=PkFPzPn_ZCw&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=33
35Chủ đề 7 – Bài 5 |kể chuyện rùa và thỏ https://www.youtube.com/watch?v=1i_S5aaouio&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=7
36Chủ đề 8 – Bài 1 |ai oi https://www.youtube.com/watch?v=foD1XofLyIY&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=35
37Chủ đề 8 – Bài 2 |ôi ơi  https://www.youtube.com/watch?v=L_G6Rhr5tq4&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=36
38 Chủ đề 8 – Bài 3 |ui ưi  https://www.youtube.com/watch?v=p5ndr9DAcoA&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=37
39Chủ đề 8 – Bài 4 |ay ây https://www.youtube.com/watch?v=GDw36ChwLuo&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=38
40Chủ đề 8 – Bài 5 |kể chuyện cho nhau đồ chơi https://www.youtube.com/watch?v=6x0FX_yACl8&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=8

QC

41Chủ đề 9 – Bài 1 |ac âc https://www.youtube.com/watch?v=4cow9MebSww&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=40
42Chủ đề 9 – Bài 2 |ă ăc https://www.youtube.com/watch?v=JzY7nKwYhcY&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=41
43 Chủ đề 9 – Bài 3 |oc ôc https://www.youtube.com/watch?v=m6itaBiya3A&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=42
44Chủ đề 9 – Bài 4 |uc ưc https://www.youtube.com/watch?v=T0o_DGTqUOc&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=43
45Chủ đề 9 – Bài 5 |kể chuyện bọ rùa đi học https://www.youtube.com/watch?v=3BvaYPsjIUs&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=9
46Chủ đề 10 – Bài 1 |at ăt ât  https://www.youtube.com/watch?v=KGTNVTJD9oY&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=45
47Chủ đề 10 – Bài 2 |et êt it https://www.youtube.com/watch?v=IOZM-XBV8LM&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=46
48Chủ đề 10 – Bài 3 |ot ôt ơt  https://www.youtube.com/watch?v=N3W3cxXoSgc&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=47
49Chủ đề 10 – Bài 4 |ut ưt https://www.youtube.com/watch?v=UP4L0OCy2BY&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=48
50Chủ đề 10 – Bài 5 |kể chuyện sóc và dúi https://www.youtube.com/watch?v=wKP9sdEcOAo&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=10
51Chủ đề 11 – Bài 1 |an ăn ân https://www.youtube.com/watch?v=hsA2hNUN-88&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=50
52Chủ đề 11 – Bài 2 |en ên in https://www.youtube.com/watch?v=vGnpEFEQtNE&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=51
53Chủ đề 11 – Bài 3 |on ôn https://www.youtube.com/watch?v=OtvBshRep40&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=52
54Chủ đề 11 – Bài 4 |ơn un https://www.youtube.com/watch?v=TDKhOy_tfHc&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=53
55Chủ đề 11 – Bài 5 |kể chuyện bạn mới của khỉ con https://www.youtube.com/watch?v=v1lh7ZnXzLQ&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=11

QC

56Chủ đề 12 – Bài 1 |ang ăng âng https://www.youtube.com/watch?v=9MRVeFUYxmI&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=55
57Chủ đề 12 – Bài 2 |ong ông https://www.youtube.com/watch?v=zLCXvVNTans&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=56
58Chủ đề 12 – Bài 3 |ung ưng https://www.youtube.com/watch?v=iDiIeug1oyg&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=57
59Chủ đề 12 – Bài 4 |ach êch ich https://www.youtube.com/watch?v=YA47Xa3IPEw&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=58
60Chủ đề 12 – Bài 5 |kể chuyện sự tích đèn Trung thu https://www.youtube.com/watch?v=hSozOimdtOg&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=12
61 Chủ đề 13 – Bài 1 |am ăm âm https://www.youtube.com/watch?v=Rm0uTzUgV5c&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=60
62Chủ đề 13 – Bài 2 |em êm https://www.youtube.com/watch?v=4dnO-Az_bGI&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=61
63Chủ đề 13 – Bài 3 |om ôm ơm https://www.youtube.com/watch?v=tkgLDAzvvX0&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=62
64Chủ đề 13 – Bài 4 |im um https://www.youtube.com/watch?v=SkSpXZoHtsY&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=63
65Chủ đề 13 – Bài 5 |kể chuyện lần đầu đi cầu khỉ https://www.youtube.com/watch?v=oPFaqwzJBRE&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=13
66Chủ đề 14 – Bài 1 |ap ăp âp https://www.youtube.com/watch?v=UNl931PdFE4&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=65
67Chủ đề 14 – Bài 2 |ep êp https://www.youtube.com/watch?v=B0pW5GV6tbE&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=66
68Chủ đề 14 – Bài 3 |op ôp ơp https://www.youtube.com/watch?v=J98bFQPeZow&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=67
69Chủ đề 14 – Bài 4 |ip up https://www.youtube.com/watch?v=X4GUJ4rVEF4&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=68
70Chủ đề 14 – Bài 5 |kể chuyện bạn cùng lớp https://www.youtube.com/watch?v=biYc2nOWfcc&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=14

QC

71Chủ đề 15 – Bài 1 |anh ênh inh https://www.youtube.com/watch?v=6q-BKOONlhk&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=70
72Chủ đề 15 – Bài 2 |ươu https://www.youtube.com/watch?v=rRK3mkE1tnU&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=71
73Chủ đề 15 – Bài 3 |iêu yêu https://www.youtube.com/watch?v=k0ms8jfKfEY&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=72
74Chủ đề 15 – Bài 4 |uôi ươi  https://www.youtube.com/watch?v=cpApQnn4dw8&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=73
75Chủ đề 15 – Bài 5 |Sinh nhật đáng nhớ của mèo con https://www.youtube.com/watch?v=UGqrzHpOTaE&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=15
76Chủ đề 16 – Bài 1 |iêc uôc ươc https://www.youtube.com/watch?v=Pr6OJiJtM2w&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=75
77Chủ đề 16 – Bài 2 |iêt yêt uôt ươt https://www.youtube.com/watch?v=CLTo2mU8QEI&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=76
78Chủ đề 16 – Bài 3 |iên yên https://www.youtube.com/watch?v=u2-2UDI9g5o&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=77
79Chủ đề 16 – Bài 4 |uôn ươn https://www.youtube.com/watch?v=CiNaNWK9fnc&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=78
80Chủ đề 16 – Bài 5 |Giấc mơ của một cậu bé https://www.youtube.com/watch?v=Mzww7IUX6JU&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=16
81Chủ đề 17 – Bài 1 |iêng yêng https://www.youtube.com/watch?v=l65-YNFhu18&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=80
82Chủ đề 17 – Bài 2 |uông ương  https://www.youtube.com/watch?v=ok4Ld6cFsg0&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=81
83Chủ đề 17 – Bài 3 |iêm yêm uôm ươm  https://www.youtube.com/watch?v=yG_HCQ7ChoE&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=82
84Chủ đề 17 – Bài 4 |iêp ươp https://www.youtube.com/watch?v=OJ2fJLj0e1E&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=83
85Chủ đề 17 – Bài 5 |Khúc rễ đa https://www.youtube.com/watch?v=9O8KOJbmz7Y&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=17

QC

86Chủ đề 18 – Bài 1 |ÔN TẬP 1 https://www.youtube.com/watch?v=_tWmFQcoA9Y&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=85
87Chủ đề 18 – Bài 2 |ÔN TẬP 2 https://www.youtube.com/watch?v=n_AJx34i5ps
88Chủ đề 18 – Bài 3 |Đánh giá cuối học kì https://www.youtube.com/watch?v=Ec0ySMtXW0U&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=86
89Chủ đề 19 – Bài 1 |oa oe https://www.youtube.com/watch?v=ZOYfKUtOlQM&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=87
90Chủ đề 19 – Bài 2 |uê uy https://www.youtube.com/watch?v=ZCzcb4Ie62w&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=88
91Chủ đề 19 – Bài 3 |oai oay oac https://www.youtube.com/watch?v=zxouqopb8zY&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=89
92Chủ đề 19 – Bài 4 |oat oan oang https://www.youtube.com/watch?v=T6V4n9AagYA&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=90
93Chủ đề 19 – Bài 5 |kể chuyện sự tích hoa ngọc lan https://www.youtube.com/watch?v=SfMeMiKXiOY&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=91
94Chủ đề 20 – Bài 1 |uân uyên uyt https://www.youtube.com/watch?v=-foVmkBernc&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=92
95Chủ đề 20 – Bài 2 |oăt uât uyêt https://www.youtube.com/watch?v=41dZZH4zKa4&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=93
96Chủ đề 20 – Bài 3 |oanh uynh uych https://www.youtube.com/watch?v=QesLBcCEyFg&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=94
97Chủ đề 20 – Bài 4 |oăng oam oap https://www.youtube.com/watch?v=4Tfw-bB2u80&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=95
98Chủ đề 20 – Bài 5 |kể chuyện vượt qua nỗi sợ https://www.youtube.com/watch?v=V1A5MVxGFWg&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=96
99Chủ đề 21 – Bài 1 |Bông hoa niềm vui https://www.youtube.com/watch?v=MVVkxMVELW0&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=97
100Chủ đề 21 – Bài 2 |Những bông hoa nhỏ trên sân https://www.youtube.com/watch?v=qrkyEgU52bw&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=98

QC

101Chủ đề 21 – Bài 3 |Như bông hoa nhỏ https://www.youtube.com/watch?v=X49eGwLHVfE&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=99
102Chủ đề 21 – Bài 4 |Câu chuyện về chú trống choai https://www.youtube.com/watch?v=dlaRiFh781A&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=100
103Chủ đề 22 – Bài 1 |Mưa https://www.youtube.com/watch?v=QSyGFZ98Kes&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=101
104Chủ đề 22 – Bài 2 |Mặt trời và hạt đậu https://www.youtube.com/watch?v=NkoplUSs7aM&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=102
105Chủ đề 22 – Bài 3 |Cầu vồng https://www.youtube.com/watch?v=4fOsD7K9A7A&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=103
106Chủ đề 22 – Bài 4 |Thần mưa và thần nắng https://www.youtube.com/watch?v=EgyjMa-fsOA&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=104
107Chủ đề 23 – Bài 1 |Chào xuân https://www.youtube.com/watch?v=k_HedwdF-No&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=105
108Chủ đề 23 – Bài 2 |Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội https://www.youtube.com/watch?v=qI1MvEtb7uY&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=106
109Chủ đề 23 – Bài 3 |Mâm cơm ngày Tết ở Huế https://www.youtube.com/watch?v=ZoQOvs2ZmVk&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=107
110Chủ đề 23 – Bài 4 |Đêm giao thừa ý nghĩa https://www.youtube.com/watch?v=o4gI6442sTE&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=108
111Chủ đề 24 – Bài 1 |Gia đình thân thương. https://www.youtube.com/watch?v=f_Bz1Q4eRcs&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=109
112Chủ đề 24 – Bài 2 |Làm bạn với bố https://www.youtube.com/watch?v=ZEXUtXGW1SM&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=110
113Chủ đề 24 – Bài 3 |Những trò chơi cùng ông bà https://www.youtube.com/watch?v=ChwuCYewauA&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=111
114Chủ đề 24 – Bài 4 |Vinh và chiếc gối mèo https://www.youtube.com/watch?v=0xB0RU4ZwFM&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=112
115Chủ đề 25 – Bài 1 |Mẹ của thỏ bông https://www.youtube.com/watch?v=hgKSvrce3z0&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=113

QC

116Chủ đề 25 – Bài 2 |Nói với em https://www.youtube.com/watch?v=uYDb3i_HR5M&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=114
117Chủ đề 25 – Bài 3 |Mẹ và cô https://www.youtube.com/watch?v=_DbJNO-a-xs&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=115
118Chủ đề 25 – Bài 4 |Kể chuyện Cô giáo như mẹ hiền https://www.youtube.com/watch?v=htYkIeWLfVk&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=116
119Chủ đề 26 – Bài 1 |Cô chổi rơm https://www.youtube.com/watch?v=pOxYoZne3JM&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=117
120Chủ đề 26 – Bài 2 |Ngưỡng cửa https://www.youtube.com/watch?v=ilea5F063uw&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=118
121Chủ đề 26 – Bài 3 |Mũ bảo hiểm https://www.youtube.com/watch?v=vkXfO_ns-ZU&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=119
122Chủ đề 26 – Bài 4 |Chuyện ghế và bàn https://www.youtube.com/watch?v=KNSFSyEwGsk&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=120
123Chủ đề 27 – Bài 1 |Mít học vẽ tranh https://www.youtube.com/watch?v=6HkgqU5GEJ4&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=121
124Chủ đề 27 – Bài 2 |Vui học ở Thảo cầm viên https://www.youtube.com/watch?v=dX_meruQW0Q&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=122
125Chủ đề 27 – Bài 3 |Cùng vui chơi https://www.youtube.com/watch?v=41-LIWBEHsw&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=123
126Chủ đề 27 – Bài 4 |Đôi bạn và hai chú chim non https://www.youtube.com/watch?v=LXiBJC7-M6M&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=124
127Chủ đề 28 – Bài 1 |Câu chuyện về giấy kẻ https://www.youtube.com/watch?v=9feqS4l3Vyo&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=125
128Chủ đề 28 – Bài 2 |Trong chiếc cặp của em https://www.youtube.com/watch?v=tt_RsGo3RHE&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=126
129Chủ đề 28 – Bài 3|Những điều em cần biết về bút chì https://www.youtube.com/watch?v=7MHn5CQGq4o&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=127
130Chủ đề 28 – Bài 4 | Kể chuyện Ai quan trọng nhất https://www.youtube.com/watch?v=s4wymXwdTEA&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=128

QC

131Chủ đề 29 – Bài 1 |Chuyện xảy ra trên đường https://www.youtube.com/watch?v=EsL67EEhvfw&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=129
132Chủ đề 29 – Bài 2 |Đi học https://www.youtube.com/watch?v=SS0yVPXlTfI&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=130
133Chủ đề 29 – Bài 3 |Biển báo https://www.youtube.com/watch?v=6r1lL4ngrfM&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=131
134Chủ đề 29- Bài 4 | Chuyện hai chú thỏ https://www.youtube.com/watch?v=PsVpAu9laDs&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=132
135Chủ đề 30 – Bài 1 |Làng em buổi sáng https://www.youtube.com/watch?v=M5iZt-H4MY4&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=133
136Chủ đề 30 – Bài 2 |Ban mai trên bản https://www.youtube.com/watch?v=WPjiNngK2XQ&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=134
137Chủ đề 30 – Bài 3 |Làng gốm Bát Tràng https://www.youtube.com/watch?v=z5B3MA89d7M&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=135
138Chủ đề 30- Bài 4 | Kể chuyện mong ước của ngựa con https://www.youtube.com/watch?v=JSBq1xxsXGc&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=136
139Chủ đề 31 – Bài 1 |Dạo phố https://www.youtube.com/watch?v=A00bSfLtc3A&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=137
140Chủ đề 31 – Bài 2 |Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh https://www.youtube.com/watch?v=FpGJ211lkJE&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=138
141Chủ đề 31 – Bài 3 |Hồ Gươm https://www.youtube.com/watch?v=Wlh1K1J_GkU&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=139
142Chủ đề 31- Bài 4 | Kể chuyện xe lu và xe ca https://www.youtube.com/watch?v=UhF6p8rmTho&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=140
143Chủ đề 32 – Bài 1 |Khu rừng kì lạ dưới đáy biển https://www.youtube.com/watch?v=-9-EERbmxrA&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=141
144Chủ đề 32 – Bài 2 |Thư gửi bố ngoài đảo https://www.youtube.com/watch?v=wXPH3Lv7PnM&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=142
145Chủ đề 32 – Bài 3 |Nữ hoàng của đảo https://www.youtube.com/watch?v=LvDb8UOJDq4&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=143

QC

146Chủ đề 32- Bài 4 | Kể chuyện Tôm càng và cá con https://www.youtube.com/watch?v=STltPIMZIpk&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=144
147Chủ đề 33 – Bài 1 |Chuyện của Nam https://www.youtube.com/watch?v=onk-FP2U2-U&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=145
148Chủ đề 33 – Bài 2 |Mọi người đều khác biệt. https://www.youtube.com/watch?v=moA7bWia2A0&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=146
149Chủ đề 33 – Bài 3 |Ước mơ nào cũng quý https://www.youtube.com/watch?v=y963P2y_rqM&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=147
150Chủ đề 33- Bài 4 | Kể chuyện xe cứu hỏa Tí Hon https://www.youtube.com/watch?v=n0Wt_DdyjHY&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=148
151Chủ đề 34 – Bài 1 |Buổi học cuối năm https://www.youtube.com/watch?v=j6TlP1c8L9Y&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=149
152Chủ đề 34 – Bài 2 |Gửi lời chào lớp Một https://www.youtube.com/watch?v=RE3OWOxSBls&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=150
153Chủ đề 34 – Bài 3 |Kì nghỉ hè của em https://www.youtube.com/watch?v=60y1ioNbOuo&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=151
154Chủ đề 34- Bài 4 | Những phần thưởng đặc biệt https://www.youtube.com/watch?v=MZKMA9BJyTc&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=152
155Chủ đề 35 – Bài 1|Ôn tập 1 |Em vẽ tranh https://www.youtube.com/watch?v=hl8AwOKnCRw&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=153
156Chủ đề 35 – Bài 2|Ôn tập 2 |Nụ hôn của kiến mẹ https://www.youtube.com/watch?v=ubWNVFGydZ8&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=154
157Chủ đề 35 – Bài 3|Ôn tập 3 |Cá heo biết cứu người https://www.youtube.com/watch?v=KU2D2SW9U3s&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=155
158Chủ đề 35 – Bài 4| Đánh giá cuối học kì 2 https://www.youtube.com/watch?v=c7qZstVH6Hg&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=156

DANH MỤC CÁC TIẾT DẠY HỌC QUA TRUYỀN HÌNH MÔN TOÁN 1 – SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

STTTÊN TIẾT/BÀILINK XEM LẠI CÁC VIDEO CIP
1Bài 1: Làm quen với một số hìnhhttps://www.youtube.com/watch?v=cVS8mqSY008
2Bài 01: giới thiệu làm quen với lớp 1 hướng dẫn học qua truyền hìnhhttps://youtu.be/6RabR8aGnuw
3Bài 02: lớp 1 của emhttps://youtu.be/w9Vy6D_GusY
4Bài 03: vị trí – tiết 1https://youtu.be/MXEOcpKmXak
5Bài 04: vị trí – tiết 2https://youtu.be/Y3po4rMH6L4
6Bài 05: khối hộp chữ nhật khối lập phươnghttps://youtu.be/icmLrLNOyj8
7Bài 06: hình tròn hình tam giác hình vuông hình chữ nhật tiết 01https://youtu.be/ZIYDsraUFT0
8Bài 01: giới thiệu làm quen với lớp 1 hướng dẫn học qua truyền hìnhhttps://youtu.be/6RabR8aGnuw
9Bài 02: lớp 1 của emhttps://youtu.be/w9Vy6D_GusY
10Bài 03: vị trí – tiết 1https://youtu.be/MXEOcpKmXak
11Bài 04: vị trí – tiết 2https://youtu.be/Y3po4rMH6L4
12Bài 05: khối hộp chữ nhật khối lập phươnghttps://youtu.be/icmLrLNOyj8
13Bài 06: hình tròn hình tam giác hình vuông hình chữ nhật tiết 01https://youtu.be/ZIYDsraUFT0
14Bài 07: hình tròn hình tam giác hình vuông hình chữ nhật tiết 02https://www.youtube.com/watch?v=G9BwcgFqaPg
15Bài 08: Xếp hìnhhttps://www.youtube.com/watch?v=_OxDhW0F37k
16Bài 09: Thực hành và trải nghiệm vui trung thuhttps://www.youtube.com/watch?v=Oto3q1N3R2w
17Bài 10: Các số 1,2,3https://www.youtube.com/watch?v=Q4KkafuL5_s
18Bài 11: Các số 4,5 tiết 1https://www.youtube.com/watch?v=2KGoDN5bLBs
19Bài 12: Các số 4,5 tiết 2https://www.youtube.com/watch?v=XMOJGZjZXSw

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT

DƯỚI ĐÂY LÀ DANH MỤC DẠY HỌC QUA TRUYỀN HÌNH CÁC LỚP CÒN LẠI