KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 ĐỦ 35 TUẦN THEO HƯỚNG DẪN 2345

Theo hướng dẫn tại Công văn 2345 dành cho năm học 2021 – 2022, nhà trường và thầy cô đã có những Kế hoạch dạy học bài bản, chỉn chu. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi giúp cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra.

KỸ NĂNG CẦN BIẾT đã sưu tầm và tổng hợp được Bộ Kế hoạch dạy học (giáo án) Lớp 5 theo Công văn 2345; xin trân trọng giới thiệu quý thầy cô. Tuy chưa phải là hoàn hảo nhưng hi vọng sẽ giúp thầy cô có nguồn tư liệu hữu ích để hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng người.

PHẦN I: (Demo) KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 ĐỦ 35 TUẦN THEO HƯỚNG DẪN 2345

Tập đọc

LÒNG DÂN (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

    – Hiểu nội dung ý nghĩa: Ca ngợi dì Năm dũng cảm,  mưu trí lừa giặc cứu cán bộ cách mạng.( Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3)

Biết đọc đúng văn bản kịch: ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách của từng nhân vật trong tình huống kịch. 

         – Chú ý kiến thức về nhân vật trong văn bản kịch và lời thoại

– Năng lực

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

– Phẩm chất: Giáo dục HS hiểu tấm lòng của người dân Nam bộ đối với cách mạng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Đồ dùng 

          – Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc.

          – Học sinh: Sách giáo khoa 

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

– Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

………………………….

Đạo đức

CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Biết thế nào là có trách nhiệm về việc làm của mình. Khi làm việc gì sai biết nhận và sửa chữa.

Ra quyết định và kiên định bảo vệ ý kiến đúng của mình

Không tán thành với những hành vi trốn tránh trách nhiệm, đỗ lỗi cho người khác.  

* Tích hợp Em là học sinh lớp 5:

– Học sinh lớp 5 là học sinh lớn nhất trường, cần phải gương mẫu cho các em lớp dưới học tập.

Vận dụng kiến thức giải quyết các tình huống có liên quan.

– Có ý thức học tấp, rèn luyện.

– Vui và tự hào khi là HS lớp 5. 

– Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.

– Phẩm chất: Vui và tự hào là học sinh lớp 5. Trung thực trong học tập và cuộc sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Đồ dùng

– Giáo viên: SGK

– Học sinh: SGK,VBT

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

– Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đàm thoại

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

…………………………………

Toán

LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Biết cộng, trừ, nhân, chia hỗn số và biết so sánh các hỗn số. 

Cộng, trừ, nhân, chia hỗn số và biết so sánh các hỗn số. 

– HS  làm  bài 1(2 ý đầu) bài 2(a, d), bài 3.

– Năng lực: 

+ Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,

+ Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.

– Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Đồ dùng

– GV: SGK

– HS: SGK, vở viết

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học 

– Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

………………………………………..

PHẦN II: Chi tiết KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 ĐỦ 35 TUẦN THEO HƯỚNG DẪN 2345

TUẦN 1

TUẦN 3

TUẦN 4

TUẦN 5

TUẦN 6

TUẦN 7

TUẦN 8

TUẦN 9

TUẦN 10

TUẦN 11

TUẦN 12

TUẦN 13

TUẦN 14

TUẦN 15

TUẦN 16

TUẦN 17

TUẦN 18

TUẦN 19

TUẦN 20

TUẦN 21

TUẦN 22

TUẦN 23

TUẦN 24

TUẦN 25

TUẦN 26

TUẦN 27

TUẦN 28

TUẦN 29

TUẦN 30

TUẦN 31

TUẦN 32

TUẦN 33

TUẦN 34

TUẦN 35

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT