Bộ sách giáo khoa Lớp 2: Cánh diều

Bộ sách giáo khoa Cánh diều lớp 2 gồm đầy đủ 9 môn: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tiếng Anh lớp 2. Môn Toán và Tiếng Việt chia thành tập 1 và tập 2.

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều (gồm sách giấy và phiên bản điện tử) do NXB Đại học Sư phạm; NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Monkey – Tiếng Anh cho mọi trẻ em và Công ty cổ phần One Percent phối hợp tổ chức biên soạn; xuất bản theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

“Cánh Diều” gắn với tuổi học trò nhiều ước mơ bay bổng. Các bài học trong sách gắn với thực tiễn cuộc sống; như cánh diều gắn với mặt đất bằng dây diều; “Mang cuộc sống vào bài học – Đưa bài học vào cuộc sống”. Bộ sách tạo cơ hội cho học sinh bay cao trên bầu trời tri thức bao la như diều gặp gió.

Cánh Diều là bộ sách giáo khoa xã hội hóa duy nhất có đầy đủ sách của tất cả các môn học; hoạt động giáo dục và được tổ chức biên soạn, xuất bản bằng nguồn vốn xã hội hóa; hoàn toàn không sử dụng ngân sách nhà nước; chất lượng sách đi đôi với giá thành, phù hợp với đại đa số gia đình Việt Nam.

Tác giả bộ sách Cánh Diều là những nhà giáo, nhà khoa học tâm huyết và giàu kinh nghiệm; trong đó có tác giả là Tổng Chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; và nhiều tác giả là thành viên Ban Phát triển Chương trình tổng thể; Ban Phát triển các chương trình môn học thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Kèm theo sách giấy có một số học liệu điện tử; phiên bản điện tử sách giáo khoa và các thiết bị dạy học; giúp thầy cô giảm bớt lao động sư phạm và hỗ trợ học sinh; phụ huynh trong quá trình sử dụng sách.

NĂM HỌC 2020-2021 là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Bộ sách lớp 1 Cánh Diều đã được các cơ sở giáo dục trong cả nước lựa chọn với tỉ lệ cao; và được triển khai trong thực tế đạt hiệu quả tích cực.

NĂM HỌC 2021-2022, Bộ sách Cánh Diều được xuất bản đủ các môn học, hoạt động giáo dục đáp ứng lộ trình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, gồm: Tái bản 10 quyển lớp 1, xuất bản 11 quyển lớp 2 và 14 quyển lớp 6.

Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT