12 ĐỀ TOÁN HK I – LỚP 5 RẤT HAY – THIẾT KẾ THEO MA TRẬN ĐỀ ĐỘ QUÉT RỘNG

Nhằm giúp các em ôn tập và kiểm tra học kỳ I đạt kết quả cao, KỸ NĂNG CẦN BIẾT giới thiệu 12 ĐỀ TOÁN HK – I LỚP 5 RẤT HAY – Thiết kế theo ma trận đề với độ quét rất rộng.

Hãy in ra và thực hành trên giấy!

Chúc các em thành công.

Dưới đây là đề mẫu. Hãy kích chuột vào các đường link bên dưới để tải bộ đề!

ĐỀ MẪU 1:

Câu 1: (1 điểm) Số thập phân gồm năm mươi bảy đơn vi bảy phần mười, được viết là :  ……………………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (1 điểm) Chữ số 7 trong số thập phân 217, 908  có giá trị là: 

          A. 7/1000            B. 7/100                 C. 7/10                    D.  7

Câu 3 :  (1 điểm)   Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng :

          Hình tam giác có đáy a và chiều cao h thì diện tích là :

           A. a x h       B. (a + h)/2         C. (a x h)/2         D. (a + h) x 2

Câu 4:  (1 điểm) Viết kết quả của phép nhân vào chỗ trống :

                 123,4 x  0,01 = ………………………..  

Câu 5:  (1 điểm) Cho các số thập phân 21,035 ; 19,58 ; 19,625 ; 21,199.

          Viết theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………………………….

Câu 6 : (1 điểm)   Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

26,5 – 13,68 =  12,98

4,38 : 1,2 =   3,65 

15,4 x 10 =   15,40

6, 921    >     9,6                                                  

Câu 7:  (1 điểm) <  >  =

                   5kg 132 g …….. ..5,132 kg

                   35m 23cm……… 35,23cm 

Câu 8: (1 điểm) Tìm giá trị thích hợp của x để :

       x  –  1,27 = 13,5 : 4,5 vậy  x là………………………………………………………….

Câu 9: (1 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 3 m. Người ta lấy 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.     

Câu10:  (1 điểm)  Trường tiểu học Phú Ninh  dự kiến xây hai bồn hoa có dạng hình tam giác. Bồn hoa thứ nhất có độ dài đáy là 30,5 dm và chiều cao 12 dm. Bồn hoa thứ hai có chiều cao bằng chiều cao bồn hoa thư nhất nhưng độ dài đáy ngắn hơn độ dài đáy bồn hoa thư nhất 2,5 dm . Tính diện tích mỗi bồn hoa đó.

ĐỀ MẪU 2

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

          a) Chữ số 8 trong số thập phân 76,815 có giá trị là:                

       A.  8/1000             B. 8/100                         C. 8/10                                 D. 8

        b) Chữ số 9 trong số thập phân 85,497 có giá trị là :

       A . 9/10                     B. 9/100                     C. 9/1000                              D. 9

Câu 2: Ghi kết quả các phép tính

           a) 87,06 – 13,6 =  …………………..                                    

            b)  146,34 + 521,85 = ……………………..

Câu 3:  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  

            a) 5km303m = ………………km                        

            b)  8m6dm = …………m

            c) 325 cm = ………………….m                          

            d) 12 tấn6 kg = ………………tấn

Câu 4: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Cho số thập phân 132, 56. Nếu chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số thì chữ số 6 thuộc hàng nào của số mới.

           A. Hàng phần nghìn                                 B. Hàng  phần trăm                        

           C. Hàng phần mười                                  D. Hàng  đơn vị                              

Câu 5: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

      a)   Hỗn số 3  viết dưới dạng số thập phân là:

            A. 3,09                        B. 3,900                      C. 3,9                       D. 3,90

      b) Hình tam  giác có đáy 15cm,chiều cao 8cm , thì diện tích là:

           A.12cm2                       B. 6cm2                       C.120cm2                    D.60cm2

Câu 6:   Trong vườn thú có 12 con hổ. Trung bình mỗi ngày một con hổ ăn hết 9 kilôgam thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số hổ đó trong vòng 30 ngày?

            Trả lời: Số tấn thịt cần có là:……………………………..

Câu 7: Đặt tính rồi tính 

  1. 358,45 + 69,159         b) 357,25 –  147,9             c) 7,6  x  36,28            d)  18 :  14,4

Câu 8: Số gồm “ Hai trăm, năm đơn vị, sáu phần mười, chín phần nghìn” là:

 A. 250,69                 B. 205,69                   C. 205,609                     D. 25,69

Câu 9: Một người đi xe đạp mỗi giờ đi được12,5 km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 10: Cho hình tam giác ABC có BC=18cm. Trên BC lấy điểm D sao cho BD = 1/2 BC. Nối AD biết diện tích hình tam giác ABD là 36cm2. Tính diện tích hình tam giác ABC?

DƯỚI ĐÂY LÀ 12 ĐỀ CÓ MA TRẬN ĐỀ CỤ THỂ, KÍCH CHUỘT VÀO VÀ TẢI VỀ MÁY RẤT DỄ DÀNG.

Ngọc Sơn (tổng hợp)