Bữa ăn học đường phải bảo đảm điều kiện về vệ sinh, ATTP

Ngày 02/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1660/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 – 2025. Bữa ăn học đường phải bảo đảm điều kiện về vệ sinh, ATTP

Theo đó, đối tượng thụ hưởng Chương trình là học sinh đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại trường học.

Chương trình cũng đặt ra các chỉ tiêu về tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý trong trường học như:

– 100% trường học tổ chức các hoạt động giáo dục dinh dưỡng hợp lý, thực phẩm lành mạnh, an toàn cho học sinh thông qua các giờ học chính khóa, hoạt động ngoại khóa.

– 100% trường học có tổ chức bữa ăn học đường và căng tin trường học bảo đảm các điều kiện về vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định.

Trong đó 60% trường học ở khu vực thành thị và 40% trường học ở khu vực nông thôn xây dựng thực đơn đáp ứng nhu cầu theo khuyến nghị của Bộ Y tế về bảo đảm dinh dưỡng hợp lý theo lứa tuổi và đa dạng thực phẩm.

– 60% trường học có tổ chức bữa ăn học đường sử dụng sữa và các sản phẩm từ sữa trong bữa ăn học đường đạt chuẩn theo quy định.

Chương trình được áp dụng bắt đầu từ năm học 2021-2022.

Quyết định 1660/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 02/10/2021.

Nguồn: THƯ VIỆN PHÁP LUẬT