Tỉnh nào nhiều thành phố nhất miền Tây Nam Bộ?

Kiên Giang và Đồng Tháp là 2 tỉnh có nhiều thành phố nhất miền Tây (mỗi tỉnh có 3 thành phố trực thuộc).

Đây là tỉnh có 3 thành phố trực thuộc và là địa phương nhiều thành phố nhất miền Tây Nam Bộ hiện nay.

Có 2 tỉnh ở miền Tây có 2 thành phố trực thuộc tỉnh gồm An Giang (Long Xuyên, Châu Đốc) và Hậu Giang (Vị Thanh, Ngã Bảy).

Thành phố Cao Lãnh là đô thị loại II, tỉnh lỵ của Đồng Tháp. Ngoài Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp còn 2 thành phố trực thuộc khác gồm thành phố Sa Đéc và thành phố Hồng Ngự.

Rạch Giá là thành phố, tỉnh lỵ của Kiên Giang. Ngoài Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang còn 2 thành phố khác là Phú Quốc và Hà Tiên.

Văn Miếu ở thành phố Vĩnh Long được xây dựng từ năm 1864, là Văn Miếu duy nhất của vùng Đông Nam Bộ. Vĩnh Long cũng là vùng đất học nổi tiếng, nơi sản sinh ra nhiều nhà khoa bảng lỗi lạc, được xem là vùng đất học của miền Tây. Ảnh: Báo Vĩnh Long.

Tiền Giang và Hậu Giang là 2 tỉnh ở miền Tây có 2 thị xã trực thuộc. Tiền Giang có thị xã Gò Công, Cai Lậy; Sóc Trăng có thị xã Vĩnh Châu và Ngã Năm.

Theo Atlas Địa lý Việt Nam, khu vực miền Tây Nam Bộ hiện có 19 thành phố, trong đó có 18 thành phố trực thuộc tỉnh và 1 thành phố trực thuộc Trung ương.

Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất của miền Tây Nam Bộ, cũng là thành phố lớn nhất của khu vực miền Tây với diện tích hơn 1,4 nghìn km2, dân số hơn 1,2 triệu người.

Theo Nguyễn Thanh Điệp/ Zing/ Nguồn: https://kienthuc.net.vn/ Huy Phạm (sưu tầm)