Thử thách tử tế 30 ngày

Ảnh minh họa – Dinh Phương

Hình ành trên đây chỉ mang tính chất gợi ý. Các bạn nên tự thiết kế theo tư duy riêng, mang ý nghĩa riêng của mình.

Mỗi bạn hãy tự thiết kế 1 tấm lịch Thử thách làm việc tử tế liên tiếp trong 30 ngày. Trong đó có các việc làm tử tế với bản thân, tử tế với mọi người và tử tế với môi trường.

Đây là việc làm rất ý nghĩa và rất hay các bạn ạ. Hãy thực hiện để rèn luyện bản thân mỗi ngày nhé!

Những việc làm tốt nhỏ mỗi ngày góp nhặt lại để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.

Theo CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CÔNG TY GAIA