KIỂM TRA HK II TOÁN 5 – ĐỀ 5

Tiếp tục ôn tập để KIỂM TRA HK II TOÁN 5 – ĐỀ 5 các em nhé! Trong đề bài này KỸ NĂNG CẦN BIẾT hi vọng các em ghi nhớ được nhiều kiến thức đã học tốt nhất để các em có thể tự tin với kiến thức Toán học lớp 5.

Chúc các em làm bài ôn tập tốt!

ĐỀ KIỂM TRA HK II - TOÁN LỚP 5 - ĐỀ 5

Hãy đọc kỹ yêu cầu bài tập để lựa chọn phương án trả lời đúng nhất.

Bây giờ, Hãy nhấp chuột vào START QUIZ để làm bài các em nhé!

Sau khi trả lời xong tất cả các bài tập. Hãy Clik vào nút FINISH QUIZ để nộp bài.

Dưới đây là đề bài các em có thể coppy về in ra và làm bài trên giấy để rèn luyện thêm.

1. Diền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống :

a, 30,001  ….  31,01                                           b, 10,75  ….. 10,750

c, 26,1  …..  26,099                                       d, 0,89  …… 0,91

2. Đặt tính rồi tính :

a, 5,668 + 31,3 + 2,07                                     b, 205,71 – 68,56

c, 31,3 x 2,7                                                    d, 21,35 : 7

3. Nối phép tính với kết quả đúng :
2giờ 43 phút + 3giờ 26 phút 2giờ 16 phút
3giờ 32 phút – 1 giờ 16 phút6,9 giờ
2,8 giờ x 46 giờ 9 phút
34,5 giờ : 511,2 giờ
4. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

a, Chữ số 7 trong số 181,075 có giá trị là :

A. 7                       B. 0, 07                        C. 7/100                               D. 7/1000

b, Phân số 3/4 viết dưới dạng số thập phân là :

A. 0,34                B. 0,75                          C. 7,5                                   D. 3,4

c, Thể tích của một bục gỗ hinh lập phương có cạnh 5 dm là :

A. 125                  B. 125dm                     C. 125dm2                             D. 125dm3

d, Diện tích hình thang ABCD là :         

  

A. 18dm

B. 36dm        

C. 36dm2

D. 18dm2                                                                                                                                     

e, Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 650kg = …tấn là

A. 65                       B. 6,5                         C. 0,65                                  D. 0,065

5. Viết tiếp vào chỗ chấm thích hợp :

a, Tìm x :                                                                           b, Tìm hai giá trị của x sao cho

X x 5,3 = 9,01 x 4                                                                      6,9 < x < 7,1

X x 5,3 = ………….                                                               x = …………; x = ……….

         x = …………..

         x = ………….   

6. Một cửa hàng định giá bán một chiếc cặp là 65 000 đồng. Nhân dịp khai giảng năm học mới, cửa hàng hạ giá 12%.

Hỏi sau khi giảm giá 12%, giá của chiếc cặp là bao nhiêu tiền ?

Bài Giải

……………………………………………………………………………………………………………

7. Tính diện tích phần tô đậm của hình sau :

8. Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 6 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 48 km/giờ và nghỉ dọc đường mất 15 phút. Tính độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Điền số hoặc tên đơn vị vào chỗ chấm :

a, 962 cm = …………dm                                            b, 14cm2 6mm2 = ………cm2

c, 5562kg = 5…..562…..                                           d, 317 cm = 3…..17……

10. Đặt tính rồi tính :

378,25 + 586,96           516,4 – 350,68               29,04 x 8,6                    20,65 : 35

Trong quá trình làm bài các em còn điều gì chưa rõ hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự phản hồi từ các em. Hãy ôn tập tích cực để KIỂM TRA HK II TOÁN 5 – ĐỀ 5 đạt kết quả cao các em nhé!

Ngoc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT