Giáo viên mỗi cấp học chỉ còn 1 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp?

13/87 chứng chỉ bồi dưỡng liên quan đến viên chức mà Bộ Nội vụ đề nghị bỏ thuộc ngành giáo dục. Theo công bố của Bộ Nội vụ, giáo viên ở mỗi cấp học sẽ được giảm 2 loại chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Hiện Bộ GD-ĐT quy định 20 loại chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp liên quan đến giáo viên. Như vậy theo đề xuất của Bộ Nội vụ, ngành giáo dục chỉ giữ lại 7 loại chứng chỉ thay vì 20 loại như hiện nay.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, giáo viên, giảng viên ở từng cấp học đều được cắt giảm 2/3 số chứng chỉ. Cụ thể, với giáo viên mầm non; từ 3 chứng chỉ (hạng I, II, II) chỉ còn 1 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Tương tự như vậy với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông; chỉ còn lại 1 chứng chỉ thay vì 3 như trước.

Sau đây là danh sách 13 loại chứng chỉ của ngành giáo dục được đề xuất bỏ:

Giáo viên mỗi cấp học chỉ còn 1 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp?
Giáo viên các cấp sẽ được bỏ 2/3 số chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Toàn văn đề xuất của Bộ Nội vụ về việc cắt giảm chứng chỉ cho công chức, viên chức (Giáo viên mỗi cấp học chỉ còn 1 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp)

Thu Hằng/ Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/