Không tổ chức dạy học trực tuyến đối với trẻ cấp mầm non

Không tổ chức dạy học trực tuyến đối với trẻ cấp mầm non. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn 1983/BGDĐT-GDTrH về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GD&ĐT và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ sau:

– Đối với giáo dục mầm non, không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ. Thực hiện việc hỗ trợ, hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà;

– Tập trung chỉ đạo hoàn thành chương trình năm học đối với học sinh lớp 1. Kịp thời tổ chức đánh giá 1 năm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT;

– Tổ chức tốt cho học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp. Thực hiện theo hướng kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến. Phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, cơ sở giáo dục;

– Đặc biệt quan tâm, động viên, hỗ trợ các học sinh thuộc đối tượng F1, F2. Phải thực hiện cách li theo quy định được tham gia ôn thi bằng hình thức trực tuyến;

– Rà soát, xác định rõ đối tượng học sinh và xây dựng kịch bản cụ thể để bảo đảm an toàn cho mọi đối tượng học sinh tham gia Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19.

Xem chi tiết nội dung Công văn 1983/BGDĐT-GDTrH ngày 14/5/2021. Không tổ chức dạy học trực tuyến đối với trẻ cấp mầm non

Như Ý
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT