Thông tin Người nắm giữ phần thưởng chuyển đổi Crowd 1 cần biết!

Phần thưởng Crowd 1 đã được chuyển đổi. Người nắm giữ phần thưởng chuyển đổi Crowd 1 cần biết những thông tin rất quan trọng dưới đây!

Mạng đối tác kỹ thuật số (“DPN”) là một tổ chức ở Vương quốc Anh, rất vui mừng được chào đón bạn với tư cách là một cổ đông bằng cách hoán đổi phần thưởng của bạn thành cổ phần trong công ty mới thú vị của chúng tôi.

Nếu bạn không muốn tham gia Exchange và không muốn trở thành cổ đông của DPN; bạn có thể chọn không tham gia bằng cách chỉ cần đánh dấu vào ô ở cuối bức thư này. Đề nghị đổi phần thưởng của bạn lấy cổ phiếu được mở trong 7 ngày. Tất cả Người giữ phần thưởng không chọn không tham gia sẽ được coi là đã bày tỏ mong muốn đổi phần thưởng của họ; lấy cổ phiếu trong DPN và sẽ được DPN liên hệ trong thời gian thích hợp.

Là một công ty dựa trên tư cách thành viên kỹ thuật số; giá trị của DPN và giá trị cổ phiếu của DPN phần lớn sẽ được đo lường bằng quy mô cơ sở thành viên và số lượng cổ đông. Việc mua lại Phần thưởng và số lượng cổ đông đáng kể liên quan của DPN; sẽ tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động kinh doanh của DPN. 

DPN dự định cung cấp giá trị cao cho các cổ đông của mình. DPN dự kiến ​​có số lượng cổ đông ban đầu hơn 2 triệu cổ đông, tạo động lực tăng trưởng đáng kể và tiềm năng thành công.

Cổ đông sẽ có quyền tự do chuyển nhượng, giao dịch hoặc bán tất cả hoặc bất kỳ cổ phần nào của mình trong DPN thông qua một ứng dụng đơn giản, an toàn sẽ được cung cấp ngay sau khi trao đổi.

Nếu bạn muốn tận dụng ưu đãi hấp dẫn này, vui lòng đọc kỹ phần bên dưới.

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ THỎA THUẬN ĐỂ TRAO ĐỔI PHẦN THƯỞNG CỦA BẠN CHO CỔ PHIẾU. BẰNG CÁCH LỰA CHỌN TRONG BẠN SẼ CHỈ ĐỊNH QUAN TÂM CỦA BẠN TRONG VIỆC TRAO ĐỔI ĐẾN DPN. TRAO ĐỔI PHỤ THUỘC VÀO THỎA THUẬN HỐI ĐOÁI VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN.

Các điều khoản này không phải là điều khoản đầy đủ của Sàn giao dịch; và chỉ là một phần trích dẫn. Các điều khoản đầy đủ của Sàn giao dịch được tìm thấy trong Thỏa thuận trao đổi; và các Điều khoản và Điều kiện đầy đủ.

Các điều khoản chính của Sàn giao dịch như sau:

1. Người sở hữu Phần thưởng sẽ có quyền nhận 1 cổ phiếu phổ thông DPN; được ghi có khi được thanh toán đầy đủ cho mỗi 100 Phần thưởng. Người giữ Phần thưởng nắm giữ từ 1 đến 100 Phần thưởng sẽ được đổi lấy 1 cổ phiếu; mỗi Người có Phần thưởng nắm giữ từ 101 đến 200 Phần thưởng; sẽ được đổi lấy 2 cổ phiếu, v.v. Ví dụ: Người giữ Phần thưởng nắm giữ 120 Phần thưởng; sẽ được quyền nhận 2 Cổ phiếu Phổ thông tại DPN.

2. Cổ phiếu DPN được phát hành theo Sở giao dịch sẽ phải tuân theo và được phát hành theo các Điều khoản Hiệp hội của DPN.

3. Mỗi cổ phiếu của Người sở hữu phần thưởng sẽ được nắm giữ bởi một công ty được đề cử (“Người được đề cử”); là cổ đông hợp pháp đã đăng ký thay mặt cho bạn. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ chế quản lý số lượng lớn Người nhận thưởng; những người sẽ trở thành cổ đông của DPN. Bạn sẽ là chủ sở hữu có lợi thông qua cơ chế Người được chỉ định. Việc chuyển nhượng cổ phần sẽ diễn ra thông qua một công ty đăng ký độc lập.

Bạn sẽ có thể bán hoặc chuyển nhượng cổ phiếu của mình rất sớm sau khi trao đổi; DPN sẽ liên hệ với bạn với tư cách là cổ đông thường xuyên thông qua ứng dụng này; để giúp bạn cập nhật sự phát triển của nó.

4. Bạn sẽ không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Phần thưởng; và không có trách nhiệm pháp lý nào khác đối với Cổ phần DPN.

5. Sàn giao dịch sẽ phải tuân theo đầy đủ Điều khoản và Điều kiện; có thể được tìm thấy ở đây. DPN là một PLC của Vương quốc Anh và do đó các Điều khoản và Điều kiện bằng tiếng Anh; và tuân theo thẩm quyền độc quyền của luật pháp Anh và xứ Wales. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp độc lập.

Ưu đãi này được mở trong 7 ngày, sau đó tất cả những Người có Phần thưởng chưa chọn không tham gia bằng cách đánh dấu vào ô này sẽ thể hiện sự quan tâm của họ với DPN trong việc đổi Phần thưởng của họ lấy Cổ phần.

Thông tin liên lạc này không phải là một bản cáo bạch và không phải là một đề nghị bán cổ phần ở bất kỳ khu vực tài phán nào.

Trao đổi chỉ được cung cấp cho bạn với tư cách là Người giữ phần thưởng và không thể chuyển nhượng.

Mọi quyết định chấp nhận Exchange phải dựa trên việc bạn xem xét đầy đủ các điều khoản đầy đủ của Thỏa thuận Exchange.

Nếu bạn không muốn tiếp tục Exchange; vui lòng cho biết ý định từ chối Exchange bằng cách đánh dấu vào ô này:

Chọn không tham gia

Để thể hiện sự quan tâm của bạn trong việc tiếp tục quá trình trao đổi; và nhận thông tin về thư trao đổi cũng như các điều khoản và điều kiện, hãy nhấp vào đây:

Chọn tham gia

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản dịch của thông tin này; phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT