Rèn luyện trí não với năm câu đố IQ

Bạn có một phút để tìm ra quy luật và điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm ở mỗi hình.

Câu 1:

Đáp án >>

Câu 2:

Đáp án >>

Câu 3:

Đáp án >>

Câu 4:

Đáp án >>

Câu 5:

Đáp án >>

Dinh Phương (sưu tầm)/ Nguồn: https://vnexpress.net/