NHỮNG CÂU TRẢ LỜI NGHE RỢN NGƯỜI – ĐÁNG SUY NGẪM

Ảnh minh họa: Ngọc Sơn

Một số câu hỏi đời thường cứ tưởng là hết sức tầm thường nhưng khi nghe những câu trả lời xoáy khiến ai cũng rợn người, phải suy ngẫm. Quả thật mọi thứ tầm thường nhưng không bình thường chút nào. Cẩn trọng và để tâm đến mọi vật, mọi việc xung quanh là một điều không thể xem nhẹ!

1.Vật gì sắc bén nhất?

Đó là lưỡi của con người. Lưỡi có thể dễ dàng làm tổn thương trái tim của người khác.

2. Nơi nào xa nhất?

Quá khứ. Cho dù chúng ta là ai, giàu có cỡ nào, chúng ta không thể quay về quá khứ, vậy nên phải sử dụng tốt ngày hôm nay và những ngày sắp tới.

3. Cái gì lớn nhất?

Ham muốn là thứ lớn nhất. Nhiều người trở nên khốn khổ vì họ cho phép ham muốn thoải mái. Hãy cẩn thận với ham muốn.

4. Cái gì khó và nặng nhất?

Lời hứa là thứ khó và nặng nhất. Dễ nói nhưng cực kỳ khó làm.

5. Cái gì nhẹ nhất?

Sự khiêm nhường là thứ nhẹ nhất. Người ta rất dễ lãng quên và rời bỏ sự khiêm nhường.

6. Cái gì gần nhất với chúng ta?

Cái chết gần nhất. Nó là tất yếu và có thể đến bất cứ lúc nào.

7. Cái gì dễ làm nhất?

Việc dễ làm nhất là làm người khác đau buồn. Do vậy chúng ta nên thận trọng!

Dinh Phương (sưu tầm)