Những câu ca dao, tục ngữ về truyền thống quý báu của dân tộc ta

Những câu ca dao, tục ngữ đã được đúc kết từ rất lâu, đó là những câu nói mang tính giáo dục sâu sắc, đề cao tinh thần lao động, tinh thần đoàn kết, tình thương người, sự bao dung, rộng lượng của con người Việt Nam. Hy vọng những câu ca dao, tục ngữ thấm đượm giá trị này sẽ giúp chúng ta thêm nhiều kiến thức, từ đó rèn luyện them nhiều kỹ năng để cuộc sống của mỗi chúng ta được giá trị, chất lượng hơn.  

Kho tàng tục ngữ, ca dao đã ghi lại nhiều truyền thống quý báu của dân tộc ta. Em hãy nêu lại mỗi truyền thống nêu dưới đây bằng một câu tục ngữ hoặc ca dao.

KỸ NĂNG CẦN BIẾT giới thiệu lại để các em học sinh Lớp 5 được mở rộng kiến thức và ghi nhớ!

Lao động cần cù

– Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

– Có công mài sắt có ngày nên kim.

– Có làm thì mới có ăn

  Không dưng ai dễ đem phần cho ai.

– Trên đồng cạn, dưới đồng sâu

  Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa.

– Cày đồng đang buổi ban trưa

  Mồ hôi đánh thót như mưa ruộng cày.

        Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôm phần.

– Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang,

Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu.

– Nhờ trời mưa gió thuận hòa,

Lúa vàng dầy ruộng, lời ca vang đồng.

– Lúa khô cạn nước ai ơi,

Rủ nhau tát nước chờ trời còn lâu.

– Ơn trời mưa nắng phải thì,

Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.

Công lênh chẳng quản bao lâu,

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.

– Rủ nhau đi cấy, đi cày,

Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu.

Đoàn kết

Ca dao hay:

– Một hòn chẳng đắp nên non

Ba hòn đắp lại nên cồn Thái Sơn.

– Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

– Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm laị thành hòn núi cao.

  – Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

– Nhiễu điều phủ lấy giá gương

 Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Những thành ngữ tục ngữ:

  1. Cả bè hơn cây nứa.

2. Góp gió thành bão

3. Hợp quần gây sức mạnh.

4. Giỏi một người không được, chăm một người không xong.

5. Bẻ đũa không bẻ được cả nắm.

6. Chết cả đống còn hơn sống một người.

7. Chung lưng đấu cật.

8. Khi đói cùng chung một dạ, khi chết cùng chung một lòng.

9. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

10. Tướng chuộng nhiều quân, dân chuộng nhiều người.

Ca dao tục ngữ về đoàn kết tương trợ-2

11. Dựng nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức.

12. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.

13. Đồng thanh tương ứng,

14. Khi rét ta chung một lòng, khi đói ta chung một dạ.

15. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.

16. Đoàn kết thì sống, chia rẻ thì chết.

17. Lá lành đùm lá rách

18. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

19. Thương người như thể thương thân.

20. Thương nhau chia củ sắn lùi, bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng.

21. Môi hở răng lạnh.

22. Con chim khôn cả đàn cùng khôn, con chim dại cả đàn cùng dại.

23. Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm.

Nhân ái

  1. Thương người như thể thương thân.

2. Lá lành đùm lá rách.

3. Máu chảy ruột mềm.

4. Môi hở răng lạnh.

5. Anh em như thể tay chân

 Rách lành đùm bọc, khó khăn đỡ đần.

6. Chị ngã em nâng.

7. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

8. Chia ngọt sẻ bùi.

9. Nhường cơm sẻ áo.

10. Môi hở răng lạnh.

11. Máu chảy ruột mềm.

12. Oán cừu thì cởi, nhân nghĩa thì thắt.

13. Hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa.

14. Ở có nhân mười phần chẳng thiệt.

15. Đường mòn nhân nghĩa không mòn.

16. Vì tình vì nghĩa không ai vì đĩa xôi đầy.

Những câu ca dao hay:

– Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

– Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

– Thấy ai đói rách thì thương,

Rét thường cho mặc, đói thường cho ăn.

– Hoa thơm nhờ hương nhờ nhụy,

Người có giá trị nhờ đạo đức tác phong.

– Ai ơi, ăn ở cho lành,

Tu thân tích đức để dành về sau.

– Có câu tích đức tu nhân,

Hoạn nạn tương cứu, phú bần tương tri.

– Mừng cây rồi lại mừng cành,

Cây đức lắm chồi, người đức lắm con.

– Cây xanh thời (thì) lá cũng xanh,

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT