5 Công cụ Giải quyết Vấn đề

Hiện nay Kỹ năng giải quyết vấn đề là một trong những kỹ năng rất cần thiết trong quá trình học tập và giảng dạy. Thái độ học tập của các em học sinh như thế nào đều phụ thuộc rất lớn đến việc giải quyết vấn. Kỹ năng này càng thạo các em càng hứng thú học tập, càng có những phương pháp học tập hay, tích cực và các em dễ dàng đi đến thành công trong mọi lĩnh vực.

KỸ NĂNG CẦN BIẾT chia sẻ lại những công cụ Giải quyết Vấn đề mà hiện nay không chỉ trong giáo dục mà cả trong kinh doanh hay các lĩnh vực khác cũng đều cần đến. Chúng tôi sẽ chắt lọc và chia sẻ thêm những bước cũng như nguyên tắc giải quyết vấn đề liên quan đến thầy cô và các em học sinh để tham khảo.

Thầy cô còn điều gì cần, hay,… hãy chia sẻ với chúng tôi để tất cả chúng ta cùng nhau học tập, rèn luyện và nâng cao kiến thức kỹ năng. Xin trân trọng cảm ơn.

  1. Mô hình 6 bước giải quyết vấn đề

Phương pháp Sáu bước là một cách đơn giản và đáng tin cậy để giải quyết vấn đề. Kỹ thuật này sử dụng cách tiếp cận phân tích và đáng tin cậy để giải quyết vấn đề. Quá trình này giữ cho việc giải quyết vấn đề của nhóm đi đúng hướng trong khi thực hiện điều tra và tìm kiếm 1 giải pháp

  1. Kỹ thuật đào sâu

Trong những tổ chức phức tạp, vấn đề không thể tránh khỏi. Các tổ chức thành công dành thời gian xác định những vấn đề phức tạp này và lên kế hoạch giải quyết càng sớm càng tốt. Kỹ thuật đào sâu là một cách tiếp cận phổ biến để giải quyết vấn đề trong các tổ chức phức tạp. Như tên của nó cho thấy bạn phá vỡ vấn đề thành các phần khác nhau, cho phép bạn xác định giải pháp.

  1. Mô hình 4 khung

Là một trong những công cụ phổ biến và sâu nhất quản lý sử dụng để tối đa hóa tiềm năng của một tổ chức. Mô hình  phân chia một tổ chức thành “bốn khung” – cấu trúc, nhân sự, chính trị và biểu tượng (Structural, Human Resource, Political and Symbolic) – nhằm mục đích hiểu rõ hơn về tổ chức. Mỗi khung phải được xem xét một cách có ý nghĩa; nếu loại bỏ 1 trong số chúng thì kết quả sẽ không đầy đủ.

  1. 8 nguyên tắc giải quyết vấn đề

Công cụ giải quyết vấn đề này đòi hỏi một kế hoạch thực tiễn được tạo ra khi bắt đầu quy trình tám bước. Nó đòi hỏi một định nghĩa rõ ràng về vấn đề, cá nhân tham gia vào giải pháp và các nguồn lực. Mỗi một trong 8 nguyên tắc trong quá trình này, được thiết kế giúp bạn tiến gần đến một giải pháp thành công.

  1. Khuôn khổ Cynefin

Cốt lõi của khuôn khổ Cynefin là phá vỡ vấn đề thành một trong 5 bối cảnh. Bạn đặt vấn đề vào một trong những bối cảnh cụ thể và nó sẽ giúp bạn quyết định làm thế nào tiếp cận nó tốt nhất. Công cụ giải quyết vấn đề này là một cấp độ “cao hơn” so với những công cụ khác, bởi nó đòi hỏi bạn suy nghĩ vấn đề ở nơi đầu tiên. Khung này thường được sử dụng kết hợp với các công cụ giải quyết vấn đề khác để tìm ra giải pháp.

BaoLong/ Nguồn: https://masterskills.org/blog/