TỨC CẢNH TỰ TÌNH

Đời buồn đâu phải vì yêu,

Tình buồn đâu hẳn đã nhiều khổ đau

Đôi khi hợp ý tâm đầu,

Mà Duyên không nợ lệ sầu giăng mi.

Giận người cố chấp làm chi,

Sao không buông để em đi với người

Em đi anh nở nụ cười,

Mà tim vở nát rụng rời xác thân!

Nguyễn Hữu Toàn