NGHỆ THUẬT SỐNG MỘT KIẾP NGƯỜI

Cuộc sống quả là học nữa, học mãi. Kiên nhẫn rèn luyện mỗi ngày không thành danh cũng thành nhân!

Ai nói thế nào? Ai nghĩ ra sao? Cho mình là gì? Và cho họ là chi?,… thì hãy cứ để “nghìn tay, nghìn mắt” của người đời soi sét, chiêm nghiệm và đánh giá. Bản thân mỗi ngày hãy cứ có một ý tưởng tốt lành, một tấm lòng nhân hậu, một việc làm lương thiện, ý nghĩa. Cứ như vậy chắc hẵn cuộc đời sẽ an lành, an lạc, tâm thân thanh tịnh, cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Những ý tưởng hay dưới đây giúp ta khai sáng mỗi ngày đây, mời mọi người cùng tham khảo.

1 : Nhìn thấu lòng Người cũng không cần nói ra hết, chừa cho Họ một con đường, chừa cho Mình chút khẩu đức.

2 : Trách Người không cần hà khắc đến tàn nhẫn, chừa cho họ chút mặt mũi, giữ cho mình chút độ lượng.

3 : Tài năng không cần phô trương hết, dành cơ hội cho Người khác, giữ sự sâu sắc cho mình.

4 : Có công không nhận hết, chuyển cho Người vài phần, lưu khiêm nhường cho mình.

5 : Hiểu hết lý lẽ không cần tranh cãi đến cùng, mở đường cho Người khác, giữ khoan dung cho mình.

6 : Được yêu quý chớ nên cậy hết vào, sẻ cho Người chút ít, lưu cho mình đường lui.

7 : Giầu sang chẳng nên hưởng hết, chia cho Người chút ít, Cho ta chút niềm vui.

Một đời đáng giá, đừng sống qua loa.

Nguyễn Phúc (sưu tầm)