ĐỀ TỔNG HỢP KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ 12

ĐỀ TỔNG HỢP KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ 12. Bộ đề dưới đây giúp các em ôn luyện kiến thức tổng hợp các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh mà các em đã được học trong chương trình lớp 5.

Hãy ôn luyện để tự tin tham gia khảo sát các em nhé!

ĐỀ SỐ 12

ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ CỦA ĐỀ BÀI TRÊN

ĐỀ RÈN LUYỆN THÊM

MÔN TIẾNG VIỆT

Câu 1. Cho các từ dưới đây, từ nào viết sai chính tả? Em hãy chép lại từ đó sau khi đã sửa lỗi chính tả?

            Xấm chớp, nỗ nực, sản xuất, trắng chẻo, lề nếp, xinh xắn, chúng đích.        

Câu 2.

 a, Em hãy điền một từ đồng nghĩa vào chỗ trống (…) dưới đây.

  – nhỏ bé:………………………………………………………………………

  – cần cù:………………………………………………………………………

  – lười biếng:…………………………………………………………………..

  – thông minh:…………………………………………………………………

b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được.

………………………………………………………………………………………………

Câu 3. Em hãy điền vào chỗ trống (…): l hoặc n để hoàn chỉnh đoạn thơ sau:

            Nhìn từ xa …ại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng …ồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn …ửa hồng tươi. Hàng ngàn búp …õn là hàng ngàn ánh …ến trong xanh. Tất cả đều …óng  ..ánh, …ung …inh trong  ..ắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen, đàn đàn  ..ũ …ũ bay đi, bay về, …ượn …ên …ượn xuống.

Câu 4. Từ “sắc” trong câu nào là đồng âm? Trong câu nào là nhiều nghĩa?

a, Những bông hoa đang khoe sắc …………………………..

b, Con dao này rất sắc……………………………………

c, Cô ấy có sắc đẹp không mấy ai sánh được……………………………………

Câu 6: Từ nào dưới đây tiếng “hữu” có nghĩa là “có”?

a. Thân hữu                             b. hữu tình                               c. chiến hữu

Câu 7: Từ nào dưới đây tiếng “hợp” có nghĩa là “gộp lại”?

a.Hợp tác                                b. hợp pháp                             c. hợp lệ

Câu 8: Từ nào dưới đây tiếng “hợp” có nghĩa là “ đúng với yêu cầu, đòi hỏi nào đó”?

a. Hợp lực                               b. hợp lí                                   c. hợp nhất

Câu 9: Trong câu: “Ruồi đậu mâm xôi đậu” từ nào là từ đồng âm?

a. Ruồi                         b. Mâm                                    c.đậu

Câu 10: Trong câu: “ Kiến bò đĩa thịt bò” từ nào là từ đồng âm?

a. kiến                          b. bò                                        c. thịt

Câu 11:Từ “ăn” trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc?

      a. Gia đình tôi cùng ăn bữa cơm tối rất vui vẻ.             b.Những chiếc tàu vào cảng ăn than.

      c.Bác Lê lội ruộng nhiều nên nước ăn chân.

Câu 12: Từ “chân” trong câu “Bé đau chân” mang nét nghĩa gì?

a. Nghĩa gốc                            b. nghĩa chuyển

Câu 13: từ “mắt” trong câu “Quả na mở mắt” mang nét nghĩa gì?

a. Nghĩa gốc                            b. nghĩa chuyển

Câu 14: Từ “chạy” trong câu “Đồng hồ chạy chậm” có nghĩa nào?

a. sự di chuyển         b. Sự vận động nhanh             c. Di chuyển bằng chân

Câu 15: Câu tục ngữ nào không có các từ chỉ các sự vật trong thiên nhiên?

a. Nước chảy đá mòn   b. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.  c. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Câu 16: Từ nào miêu tả làn sóng nhẹ?

a. Lăn tăn                                   b. cuồn  cuộn               c. ào ạt

MÔN TOÁN

Bài 1. Viết các số sau:

a, Hai mươi hai phẩy hai mươi ba…………………………………………………………..

b, Bảy mươi tám phần bốn mươi hai……………………………………………………….

c, Số gồm tám mươi chín đơn vị, sáu phần nghìn……………………………………..

d, Ba và mười hai phần mười lăm…………………………………………………………..

Bài 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…

a,   ……. cm =  25 dm                                 b,  22060 g = ……kg …..g

c,     2104 m = 2……104…..                      d, 6 dm2  40mm2 = …….cm2

Bài 3. So sánh (>, < hoặc =)

a, 42,75 … 42          b,  38,009 … 38,09          c, 5/8 …  0,61          d,  12/5  … 1 và 7/5

Bài 4.  Đặt rồi tính.

a,   124,69 + 37,926         b, 124,96 – 56,063      c,  32,07 x 5,8       d,  48,048 : 0,8

Bài 5. Tinh :   B = (5 + 3/8 + 18 + 1/2 – 7 – 5/24) : (16 + 2/3)

Bài 6. Một mảnh đất hình thang ABCD, đáy lớn 24m; đáy bé bằng 2/3 đáy lớn, chiều cao bằng 1/2 đáy lớn.

a, Tính diện tích hình thang ABCD?

b, Người ta dành 48% để làm nhà, vậy diện tích làm nhà là bao nhiêu mét vuông?

Bài 7. Tính   A = 28: 4 + 2 x 42 : 3                                   B = 9 – 4/9 + 5/9

Bài 8. Tìm x, biết :  100 x (x + 2,8) = 998,3

Hãy đón xem và rèn luyện ĐỀ TỔNG HỢP KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN) tiếp theo các em nhé!

Tô Ngọc Sơn (biên soạn)