KẾ HOẠCH DẠY HỌC (GIÁO ÁN) LỚP 4 THEO CÔNG VĂN 2345 – TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 9

Năm học 2021 – 2022, giáo án của thầy cô được đổi tên thành Kế hoạch dạy học. KỸ NĂNG CẦN BIẾT chia sẻ KẾ HOẠCH DẠY HỌC (GIÁO ÁN) LỚP 4 THEO CÔNG VĂN 2345 – TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 9.

Cùng với bài đăng trước đây tại (https://kynangandlifeskills.com/ke-hoach-day-hoc-lop-4/) Kế hoạch dạy học lớp 4 theo Công văn 2345 đã trọn bộ gồm tất cả các môn giáo viên chủ nhiệm cần. Thầy cô có thể tải bài về máy theo đường link bên dưới để điều chỉnh, sử dụng phù hợp với đơn vị mình.

PHẦN I: (DEMO) KẾ HOẠCH DẠY HỌC (GIÁO ÁN) LỚP 4 THEO CÔNG VĂN 2345

TUẦN 1

TẬP ĐỌC

DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức

– Hiểu được nghĩa một số từ ngữ khó trong bài: cỏ xước, nhà trò, bự, thâm,…

– Hiểu ND bài : Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp – bênh vực người yếu.

2. Kĩ năng

– Đọc rành mạch, trôi chảy biết đọc phân biệt lời các nhân vật, bước đầu đọc diễn cảm được một đoạn trong bài.

3. Hình thành phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm

4. Góp phần phát triển năng lực

Năng lực tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ,…

+ GDKNS: Thể hiện sự cảm thông; xác định giá trị; tự nhận thức về bản thân.

* ĐCND: Không hỏi câu hỏi 4

II. Đồ dùng dạy học

1. Đồ dùng

   – GV: Tranh minh họa SGK.

   –  HS: SGK, vở,..

2. Phương pháp, kĩ thuật

– Phương pháp:  Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, đóng vai

– Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi. 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

……………………….

TOÁN

Tiết 1:  ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức

–  Đọc, viết được các số đến 100 000.

–  Biết phân tích cấu tạo số .

2. Kĩ năng

– Rèn kĩ năng đọc và viết số, phân tích cấu tạo số

3. Hình thành phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

4. Góp phần phát triển năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy – lập luận logic, NL quan sát,…

*Bài tập cần làm: Làm BT 1, 2, 3, 4

II. Đồ dùng dạy học

1. Đồ dùng

 – GV : Bảng phụ 

 – HS: sách, vở.

2. Phương pháp, kĩ thuật

– Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập, đặt và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm. 

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu;

…………………………….

KHOA HỌC 

CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG? 

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức

– Biết được con người cần thức ăn, nước uống, không khí, ánh sáng, nhiệt độ để sống. 

2. Kĩ năng

– Kể ra một số điều kiện vật chất và tinh thần mà chỉ có con người mới cần trong 

cuộc sống.

3. Hình thành phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

4. Góp phần phát triển các năng lực

– NL giải quyết vấn đề, hợp tác, NL sáng tạo, NL khoa học,…

+ GDBVMTMối quan hệ giữa con người với môi trường : Con người cần đến không khí, thức ăn, nước uống từ môi trường.

II. Đồ dùng dạy học

1. Đồ dùng

– GV: + Các hình minh hoạ SGK (phóng to nếu có điều kiện).

          + Bảng nhóm.

– HS: SGK

2. Phương pháp, kĩ thuật

– PP: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, trò chơi.

– KT: Động não, chia sẻ nhóm đôi, tia chớp

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

…………………………………..

PHẦN 2: NỘI DUNG CHI TIẾT KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 9

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Nội dung từ tuần 10 đến tuần 35

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT