ĐÁP ÁN – GIẢI TRÍ VỚI TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ THUỞ XƯA!

Wow, chúc mừng các mọi người đã tìm ra cách kết nối thú vị.

Theo CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CÔNG TY GAIA

Ngọc Sơn (biên tập)