ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÂN BIỆT THỜI TIẾT, KHÍ HẬU

Dưới đây là đáp án cho bài tập: Phân biệt thời tiết khí hậu theo chương trình giáo dục kỹ năng sống của công ty GaiA

Chú thích định nghĩa:

  • Dông: (danh từ) biến động mạnh của thời tiết biểu hiện bằng hiện tượng phóng điện giữa các đám mây lớn, thường có gió to, sấm sét, mưa rào, đôi khi có cầu vồng.
  • Giông: (Tính từ) có thể sẽ gặp phải điều không hay về sau, do đầu năm hay sáng sớm đã gặp hay làm phải điều coi là gở, theo tín ngưỡng dân gian.
    Theo: https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B4ng

Theo CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CÔNG TY GAIA