BẢN TIN GIÁO DỤC | 39

Các tin chính: Giám sát chặt việc lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 2, lớp 6; Chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản năm học trước diễn biến dịch bệnh; Cần hiểu đúng về dạy và học trực tuyến đối với lớp 1, lớp 2

Nội dung chi tiết:

Nguồn: Phòng Tiểu học Sở GDĐT Đồng Tháp// Bộ Giáo dục và Đào tạo