Toàn bộ Nghị định có hiệu lực từ cuối tháng 12/2020

Toàn bộ Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ cuối tháng 12/2020:

1. Các ngạch công chức và chức danh phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm

Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020.

Theo đó, các ngạch công chức và chức danh sau đây phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm:

– Chấp hành viên;

– Điều tra viên;

– Kế toán viên;

– Kiểm lâm viên;

– Kiểm sát viên;

– Kiểm soát viên ngân hàng;

– Kiểm soát viên thị trường;

– Kiểm toán viên;

– Kiểm tra viên của Đảng;

– Kiểm tra viên hải quan;

– Kiểm tra viên thuế;

– Thanh tra viên;

– Thẩm phán.

2. Chế độ ăn, mặc, tư trang đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi

Nghị định 133/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2020.

Theo đó, quy định chế độ ăn, mặc, tư trang đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi như sau:

Phạm nhân là người dưới 18 tuổi được đảm bảo tiêu chuẩn định lượng ăn, tiêu chuẩn mặc và tư trang như phạm nhân là người đủ 18 tuổi, ngoài ra còn được:

– Tăng thêm thịt, cá nhưng không quá 20% so với định lượng thịt, cá ăn của phạm nhân.

– Cấp thêm 800 ml dầu gội đầu/năm, 01 bộ quần áo dài/năm, 01 mũ cứng hoặc nón/năm, 01 mũ vải/năm; 01 áo ấm + 02 đôi tất + 01 mũ len dùng trong 01 năm;

(cấp từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc và 05 tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại không cấp).

– Cấp 01 chăn/02 năm thay cho tiêu chuẩn được cấp 01 chăn/04 năm tại Điểm n Khoản 1 Điều 8 Nghị định 133/2020;

(áp dụng từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc và 5 tỉnh Tây Nguyên cấp chăn bông có vỏ nặng không quá 02 kg, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại cấp chăn sợi).

3. Thêm trường hợp được xác định là doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Theo đó, so với quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì các bên có quan hệ liên kết được bổ sung đối tượng như sau:

– Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ:

+ Cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng;

+ Con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể.

– Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch sau đây với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại Điểm g khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020:

+ Giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế;

+ Giao dịch vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế.

Thanh Lợi
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT