Năm 2021, đẩy mạnh chi trả lương hưu, chế độ BHXH qua ngân hàng

Ảnh minh họa: Internet

Bộ LĐTB&XH có Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ.

Theo đó, một số nhiệm vụ cụ thể trong năm 2021 để thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP như sau:

– Tuyên truyền, đẩy mạnh việc chi trả các chế độ an sinh xã hội, lương hưu, trợ cấp/chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho các đối tượng qua ngân hàng;

– Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid – 19;

– Nâng xếp hạng chỉ số Tuyển dụng lao động thâm dụng tri thức lên 15-20 bậc;

– Nâng xếp hạng chỉ số Chất lượng đào tạo nghề lên từ 7-12 bậc so với năm 2019;

– Xây dựng, cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 4 tại các đơn vị liên quan thuộc Bộ có cung cấp dịch vụ công;….

Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Châu Thanh
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT