Mới: 1.838 nghề, công việc được về hưu trước tuổi

Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được về hưu trước tuổi nhưng không quá 05 năm.

Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH về Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có hiệu lực từ ngày 01/3/2021.

Vì vậy, kể từ ngày 01/3/2021, việc xác định nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thực hiện theo Danh mục gồm 1.838 nghề, công việc dưới đây:

– Lĩnh vực khai thác khoáng sản

+ 07 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 37 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 64 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực cơ khí, luyện kim

+ 01 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 45 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 134 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực hóa chất

+ 04 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 55 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 100 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực vận tải

+ 03 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 32 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 65 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Xây dựng giao thông và kho tàng bến bãi

+ 03 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 29 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 26 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực điện

+ 14 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 86 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông

+ 02 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 04 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 33 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Sản xuất xi măng

+ 01 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 08 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 30 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Sành sứ, Thủy tinh, Nhựa tạp phẩm, Giấy, Gỗ

+ 06 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 46 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Da giày, Dệt may: 58 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Nông nghiệp và lâm nghiệp

+ 25 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 93 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Thương mại

+ 11 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 36 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình

+ 03 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 03 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 12 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực dự trữ quốc gia

+ 01 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 04 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Y tế và dược

+ 02 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 18 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 46 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Thủy Lợi

+ 03 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 08 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 10 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Cơ yếu

+ 02 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 15 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Đia chất

+ 03 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 13 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 08 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Xây dựng (Xây lắp)

+ 02 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 06 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 04 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Vệ sinh môi trường

+ 01 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 09 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 17 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Sản xuất gạch, gốm, sứ, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, vật liệu xây dựng

+ 07 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 39 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Sản xuất thuốc lá

+ 05 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 27 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Địa chính

+ 01 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 02 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 03 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Khí tượng thủy văn

+ 01 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 01 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 06 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Khoa học công nghệ

+ 04 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 34 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 19 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Hàng không

+ 02 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 10 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 43 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Sản xuất, chế biến muối ăn: 03 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Thể dục – thể thao, Văn hóa thông tin

+ 06 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 13 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 28 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Thương binh và xã hội

+ 05 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 09 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Bánh kẹo, bia rượu, nước giải khát

+ 02 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 21 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Du lịch: 08 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Ngân hàng

+ 06 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 10 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Sản xuất giấy

+ 03 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 21 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Thủy sản

+ 05 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 11 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 22 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

 Lĩnh vực Dầu khí

+ 18 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 60 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 41 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Chế biến thực phẩm: 14 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

+ 02 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 02 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Hải quan: 09 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Sản xuất ô tô, xe máy

+ 01 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 22 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Lưu trữ: 01 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

+ 02 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 12 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 10 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

– Lĩnh vực Cao su

+ 04 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 15 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV)

Lưu ý: Trước ngày 01/3/2021, danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo danh mục TẠI ĐÂY.

Điều kiện được về hưu trước tuổi

Người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được về hưu trước tuổi khi:

Trường hợp 1:

– Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

– Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Trường hợp 2:

– Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Dưới đây là danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo danh mục.

Quý Nguyễn – THU VIỆN PHÁP LUẬT