KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 2 – SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – TUẦN 3

KỸ NĂNG CẦN BIẾT chia sẻ đến quý thầy cô KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 2. SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – TUẦN 3. Bộ Kế hoạch bài dạy này được biên soạn theo hướng dẫn 2345 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Kế hoạch này gồm 3 môn chính: Tiếng Việt, Toán, HĐTN trong đó có tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

Phần 1: Giới thiệu (demo) một đoạn nội dung bài soạn để thầy cô xem qua

SINH HOẠT LỚP

I.MỤC TIÊU:

– Báo cáo sơ kết công tác tuần

-Bầu chọn ban cán sự lớp

-Phương hướng kế hoạch tuần tới           

II. CHUẨN BỊ:

– Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

– Phiếu bầu; thùng đựng phiếu bầu; phiếu đánh giá….

III.Hoạt động của giáo vên và học sinh:

TLHoạt động của giáo viên   Hoạt động của học sinh
2’  A.KHỞI ĐỘNG -HS bắt bài hát -Gv nêu mục tiêu bài học  -HS hát
7’  B.BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC TUÂN – GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo: +Đi học chuyên cần: + Tác phong , đồng phục . + Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập   + Vệ sinh.  + GV nhận xét qua 1 tuần học: * Tuyên dương:  – GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích. * Nhắc nhở: – GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.        -HS lắng nghe

Quảng cáo

15’  C. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ:– GV phổ biến cho cả lớp về quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của lớp trưởng, lóp phó và các tổ trưởng.- GV tổ chức cho HS tự ứng cử và đề cử lóp trưởng, các lớp phó và các tổ trưởng tò các bạn trong lóp, sau đó tổ chức cho các em giơ tay biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín và công bổ kểt quả.-  Sau khi công bố kết quả binh chọn, Ban cán sự lớp sẽ ra mắt tnrớc cả lóp. GV mời từng HS nêu nhiệm vụ mà mình vừa được bầu chọn và nhắc lại để HS ghi nhớ.-  GV tổng kết hoạt động và nhắn nhủ các thành viên trong Ban cán sự lóp cổ gắng hoàn thành các nhiệm vụ đuợc giao.    -HS lắng nghe     -HS tự ứng cử và đề cử để bầu các chức danh ban cán sự  lớp   -Ban cán sự lớp ra mắt         -Hs lắng nghe    

HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN RẤT CẦN TRONG TIẾT SINH HOẠT CHỦ NHIỆM

8’  D.THẢO LUẬN KẾ HOẠCH SINH HOẠT TUẦN TIẾP THEO: – Thực hiện dạy tuần 2, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện. Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP. – Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới.      -HS lắng nghe thực hiện   -HS lắng nghe thực hiện
3’  C.CỦNG CỐ – DẶN DÒ:  – GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS. – Nhắc nhở HS ghi nhớ và tuân thủ nội quy nhf trường đã đề ra    -HS trả lời     -HS lắng nghe và thực hiện

Phần 2: Bài giảng chi tiết Tuần 2

Tiếng Việt

Toán

Hoạt động trải nghiệm

Hãy click vào đường link này để xem KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 2 – SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – TUẦN 4

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT