Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 47 Năm 2020

Sau đây là những văn bản nổi bật mà KỸ NĂNG CẦN BIẾT đã cập nhật được tuần qua (từ ngày 30/11 – 06/12/2020):

1. Từ 01/4/2021, không còn mục “địa chỉ”, “Cha (mẹ)” trên thẻ BHYT

Ngày 03/12/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Quyết định 1666/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ BHYT.

Theo đó, trên phôi thẻ BHYT mới sẽ không còn mục ghi địa chỉ của người có tên trên thẻ (hiện hành thẻ BHYT theo Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 quy định có nội dung này).

Thay vào đó, thông tin về địa chỉ (nơi cư trú hoặc nơi làm việc) của người tham gia sẽ được cập nhật trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và Cổng thông tin BHXH Việt Nam.

Ngoài ra, mục “Cha (mẹ)” đối với thẻ BHYT cấp cho trẻ em dưới 6 tuổi cũng được lược bỏ.

Quyết định 1666/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/4/2021.

2. Thi công chức trên máy tính: Ký thay bảng kết quả thi sẽ nhận điểm 0

Ngày 02/12/2020, Bộ Nội vụ có Thông tư 6/2020/TT-BNV ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Theo đó, quy định trong trường hợp thi trên máy vi tính, thí sinh dự thi chỉ được rời phòng thi khi đã nộp bài và ký xác nhận vào bảng kết quả thi, trong đó:

– Trường hợp thí sinh dự thi không ký xác nhận vào bảng kết quả thi trước khi ra khỏi phòng thi thì sẽ nhận điểm 0.

– Trường hợp giám thị phát hiện thí sinh dự thi ký thay thí sinh dự thi khác thì các thí sinh này đều sẽ nhận điểm 0.

Thông tư 6/2020/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2021.

3. 05 bước truy vết F1 của người dương tính với COVID-19

Bộ Y tế có Quyết định 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”.

Theo đó, quy định việc truy vết F1 của người dương tính với COVID-19 thực hiện theo 05 bước:

Bước 1: Xác định các “mốc dịch tễ” như đám cưới, đám tang, đám giỗ…

Bước 2: Thông báo các “mốc dịch tễ” cho bộ phận điều phối truy vết đặt tại Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm của CDC cấp tỉnh hoặc TTYT cấp huyện.

Bước 3: Triển khai truy vết F1 bằng nhiều biện pháp như hỏi người bệnh; truy vết tại cộng đồng nơi bệnh nhân sinh sống…

Bước 4: Rà soát và hoàn thiện danh sách F1.

Bước 5: Tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm.

Quyết định 5053/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

4. QCKT quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên

Thông tư 34/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên được ban hành ngày 30/11/2020.

Theo đó, quy định về thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên như sau:

– Thuốc nổ nhũ tương là thuốc nổ được tạo thành bằng cấu trúc nhũ tương nghịch (nước trong dầu) pha nước hay còn gọi là pha oxy hóa (pha phân tán) được phân tán trong suốt pha dầu hay pha nhiên liệu liên tục (pha liên tục).

– Thuốc nổ nhũ tương có độ chịu nước cao.

– Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên phải được đóng thỏi bằng màng Polyme, ống giấy, Poly Propylen (PP)/ Poly Etylen (PE).

– Các thỏi thuốc nổ phải được đóng vào hộp giấy cacton hoặc trong bao PP.

– Riêng đối với các loại thuốc nổ có đường kính thỏi thuốc < 50mm phải được bao gói kín bằng túi PE.

Xem thêm tại Thông tư 34/2020/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Thùy Liên
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT