Trường Đại học Đồng Tháp có thêm 02 Phó Hiệu trưởng mới

Tiến sĩ Lương Thanh Tân – Quyền Hiệu trưởng (bìa trái) và Tiến sĩ Trương Tấn Đạt – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại Đồng Tháp chúc mừng 02 Phó Hiệu trưởng mới được bổ nhiệm, gồm: Ông Hồ Văn Thống (thứ 2 từ trái sang) và ông Cao Dao Thép

Ngày 09/12, Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp công bố và trao Nghị quyết bổ nhiệm ông Hồ Văn Thống (52 tuổi) – Phó Bí thư Đảng uỷ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp và ông Cao Dao Thép (46 tuổi) – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Phòng Công tác sinh viên giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường.

Ông Hồ Văn Thống sinh năm 1968; quê quán huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý giáo dục; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Trước khi chuyển công tác về Trường Đại học Đồng Tháp, ông Thống từng là Bí thư Thị uỷ Hồng Ngự, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Ngự (nay là thành phố Hồng Ngự), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.

Ông Cao Dao Thép sinh năm 1974; quê quán huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp; trình độ: Thạc sĩ Quản lý giáo dục (đang nghiên cứu sinh); trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trước đây, ông Thép là Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Đồng Tháp.

Hiện tại Ban Giám hiệu Trường Đại học Đồng Tháp gồm ông Lương Thanh Tân – Quyền Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng là các ông: Phạm Minh Giản, Hồ Văn Thống, Cao Dao Thép.

Thanh Nguyên/ Nguồn: Cổng Thông tin Đồng Tháp