TRỘN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VỚI PHẦN MỀM MCMIX

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phần mềm McMix trong việc trộn đề thi trắc nghiệm, cụ thể như sau:

➢ Giúp việc trộn (nhân bản) đề thi trắc nghiệm được thuận tiện hơn;
➢ Cách thao tác giúp hạn chế lỗi trong quá trình nhập (import) dữ liệu câu hỏi vào phần mềm.
➢ Giúp tiết kiệm thời gian chấm bài bằng việc sử dụng Phiếu làm bài theo mẫu và tập tin đáp án được xuất (export) từ phần mềm.

Đến với bài giảng này, thầy cô sẽ biết được những vấn đề cốt lõi, trọng tâm sau: 1. Kỹ thuật nhập dữ liệu câu hỏi vào phần mềm, nhân bản đề thi, xuất đáp án và phiếu chấm. 2. Kỹ thuật xử lý lỗi
• trong quá trình thêm câu hỏi
• xuất tập tin đề thi

ThS Huỳnh Khải Vinh