CHÚ CHIM SẺ ĐANG LÀM GÌ? HIỆN TƯỢNG LẠ THÁCH THỨC MỌI NGƯỜI ĐÂY!

Phía sau là khoảng trời rộng tha hồ tung cánh, chao liệng nhưng Chú Chim sẻ vì sao cứ mãi phải bay vào vách tường, cứ phải mãi lao thân mình vào thành vách vững chắc như vậy?

Lời lý giải sao đây?

Hãy cho nhau những suy nghĩ khoa học nhất về hiện tượng lạ này!!!

Định Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT