BÀI GIẢNG: KHOA HỌC LỚP 5 – ĐỒNG VÀ HỢP KIM CỦA ĐỒNG

Bài giảng Đồng và hợp kim của đồng giúp thầy cô có nhiều hình ảnh, tư liệu để giảng dạy học sinh dễ tiếp thu bài, bài dạy sinh động, hấp dẫn.

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT