Tỉnh, thành nào đạt nhiều điểm giỏi thi tốt nghiệp THPT 2023?

Vĩnh Phúc là tỉnh thành công nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 khi gần 36% số bài thi của tỉnh này đạt mức điểm giỏi (từ 8 trở lên).

Theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, Vĩnh Phúc có 27.712 bài thi đạt mức điểm giỏi trong tổng số 77.538 bài thi ở tất cả các môn của thí sinh tỉnh này.

Đây cũng là lý do Vĩnh Phúc đã vượt qua Nam Định, trở thành tỉnh có mức điểm trung bình các bài thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 cao nhất cả nước.

3 tỉnh tiếp theo có tỷ lệ bài thi đạt mức điểm giỏi từ 30% trở lên có Ninh Bình với 33,3%; Hà Nam với 31,7%; Bắc Ninh với 30,4%; Hải Phòng và Nam Định với 30%.

Nếu tính theo số lượng tuyệt đối thì Hà Nội là địa phương có nhiều bài thi đạt điểm giỏi nhất với 151.814 bài thi có mức điểm từ 8 trở lên. Hà Nội cũng là địa phương có số điểm 10 cao nhất cả nước.

Tuy nhiên, Hà Nội có tới 572.539 bài thi. Do đó, tỷ lệ bài thi đạt mức điểm giỏi của Hà Nội chỉ đạt 26,5%, xếp thứ 11 cả nước.

TP.HCM cũng có số lượng bài thi đạt mức điểm giỏi cao với 98.028 bài thi. Tiếp theo là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An lần lượt có 55.646, 49.826 bài thi đạt điểm từ 8 trở lên.

Tuy nhiên, với số thí sinh đông, số bài thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 lớn, Thanh Hóa chỉ xếp ở vị trí thứ 10 với tỷ lệ bài thi đạt mức điểm giỏi là 26,9%. Nghệ An xếp ở vị trí thứ 15 với tỷ lệ là 23%.

Các tỉnh, thành có tỷ lệ thí sinh đạt mức điểm giỏi thấp nhất là Hà Giang (9,6%), Trà Vinh (13,3%); Đắk Nông (13,4%); Đắk Lắk (13,5%); Ninh Thuận (14%)…

Vị trí của các tỉnh, thành có sự khác biệt đôi chút ở từng môn thi. Chẳng hạn với môn toán, Nam Định xếp ở vị trí đầu bảng của 63 tỉnh, thành trên cả nước với 29,8% bài thi của các thí sinh của tỉnh này đạt mức điểm giỏi. Nam Định cũng là tỉnh có điểm trung bình môn toán cao nhất cả nước tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Tiếp theo là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Bình với tỷ lệ số bài thi đạt mức điểm giỏi lần lượt là 25%; 23,2%; 23%; 22,7%.

Các tỉnh, thành có tỷ lệ bài thi môn toán đạt mức điểm giỏi thấp nhất tiếp tục là các tỉnh Hà Giang (chỉ 3,2%, Sơn La (4,0%), Điện Biên (4,7%)…

Đối với môn văn, gây chú ý là tỉnh Hà Nam với 58,1% số bài thi của tỉnh này đạt mức điểm giỏi. Cụ thể, tỉnh Hà Nam có 5.528 thí sinh đạt mức điểm từ 8 trở lên trong môn văn, trong tổng số 9.520 thí sinh dự thi môn này.

Xếp ở các vị trí tiếp theo là các tỉnh: Ninh Bình (52,4%), Vĩnh Phúc (51,2%), Hà Tĩnh (51,1%), Thanh Hóa (50,1%)…. Trong đó, đáng chú ý là Thanh Hóa có tới 18.025 thí sinh đạt mức điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 từ 8 trở lên trong tổng số 35.961 thí sinh dự thi môn này.

Hà Nội có tới 35.944 thí sinh đạt mức điểm giỏi trong môn văn. Tuy nhiên, Hà Nội có tới hơn 100.000 thí sinh dự thi môn văn nên chỉ xếp ở vị trí thứ 12 với tỷ lệ 35,7%.

Ở môn văn, Sơn La, Hà Giang, Long An tiếp tục là những tỉnh xếp cuối về tỷ lệ thí sinh đạt mức điểm giỏi. Cụ thể Sơn La chỉ có 5% số thí sinh đạt mức điểm này.

Với môn vật lý, Vĩnh Phúc tiếp tục là tỉnh đứng đầu cả nước với 38,5% số bài thi của tỉnh này đạt mức điểm từ 8 trở lên. Tiếp theo là các tỉnh Hà Tĩnh (37,8%); Bắc Ninh (37,4%); Ninh Bình (33,6%); Nam Định (31,8%)….

Ở chiều ngược lại, các tỉnh xếp ở cuối bảng là Trà Vinh (8%); Cà Mau (9,6%), Hậu Giang (10,1%)…

Đối với môn hóa học, Hà Tĩnh là địa phương đứng đầu với 34,1% thí sinh đạt mức điểm giỏi. Đứng ở các vị trí tiếp theo là Hải Dương (33,5%); Nam Định (33,4%); Phú Thọ (32,8%); Ninh Bình (31,5%)…

Xếp ở vị trí cuối bảng là Bà Rịa – Vũng Tàu (12,7%); Cà Mau (14%); Sóc Trăng (14,1%); Kiên Giang (15,3%)…

Vị trí các tỉnh, thành có sự thay đổi lớn với môn sinh học khi Tuyên Quang vươn lên dẫn đầu với tỷ lệ 21,5% thí sinh của tỉnh này đạt mức điểm từ 8 trở lên. Tỉnh này chỉ có 223 thí sinh đạt mức điểm này. Tuy nhiên, cả tỉnh chỉ có 1.036 thí sinh dự thi môn sinh.

Về số lượng tuyệt đối thì TP.HCM là tỉnh có nhiều thí sinh đạt điểm giỏi môn sinh nhất với 5.092 thí sinh. Tiếp đó là Hà Nội với 2.075 thí sinh.

Ở môn lịch sử, Vĩnh Phúc tiếp tục dẫn đầu với 31,8% thí sinh tỉnh này đạt mức điểm giỏi. Tiếp theo là các tỉnh Ninh Bình (26,7%); Nam Định (25,2%); Phú thọ (21,6%).

Xếp ở cuối bảng là Hà Giang (6,4%), Trà Vinh (6,7%), Quảng Ngãi (7,0%).

Về số tuyệt đối, Hà Nội có nhiều thí sinh đạt mức điểm giỏi môn lịch sử nhất với 7.969 thí sinh. Tiếp theo là TP.HCM với 4.659 thí sinh, Thanh Hóa với 4.147 thí sinh.

Với môn địa lý, Vĩnh Phúc cũng là địa phương có tỷ lệ thí sinh đạt mức điểm giỏi cao nhất cả nước với 20,1%. Đây cũng là tỉnh duy nhất của cả nước đạt tỷ lệ này trong bài thi môn địa lý. Các tỉnh xếp tiếp sau bao gồm: Ninh Bình (16,6%); Nam Định (16,5%); Phú Thọ (13,6%); Bình Dương (11,9%); Bắc Ninh (11,2%)… 

Ngược lại, Trà Vinh là tỉnh có tỷ lệ thí sinh đạt điểm giỏi môn địa lý thấp nhất cả nước với chỉ 2,5% thí sinh đạt được mức điểm này. Đồng Nai, Quảng Ngãi, Hà Giang là các tỉnh thành ở các vị trí tiếp theo khi tỷ lệ số thí sinh đạt mức điểm giỏi chưa tới 3%.

Môn giáo dục công dân là môn thi có điểm trung bình cao nhất và tỷ lệ thí sinh đạt mức điểm giỏi ở môn này cũng cao nhất trong 9 môn thi tốt nghiệp THPT 2023. Tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục là tỉnh dẫn đầu với 93,7% số thí sinh của tỉnh này đạt mức điểm giỏi từ 8 trở lên. Có tới 13 tỉnh, thành có tỷ lệ thí sinh đạt mức điểm giỏi từ 80% trở lên.

Ngay địa phương xếp ở cuối bảng là Hà Giang cũng có 37,6% thí sinh đạt mức điểm giỏi. Tỉnh Quảng Ngãi xếp ở vị trí áp chót cũng có tới 42,2% số thí sinh đạt mức điểm từ 8 trở lên trong môn GDCD.

Ở môn ngoại ngữ, TP.HCM đã lấy lại vị trí dẫn đầu với 33,4% số thí sinh của tỉnh này đạt mức điểm giỏi trong các môn ngoại ngữ. Hà Nội xếp ở vị trí thứ 2 với 30,4%. Tiếp đó là Bình Dương (26,7%); Đà Nẵng (23,8%); Bà Rịa – Vũng Tàu (22,8%)…

Lai Châu là tỉnh xếp ở vị trí cuối bảng trong môn ngoại ngữ khi chỉ 2,9% số thí sinh tỉnh này đạt mức điểm giỏi. Cả tỉnh có 3.452 thí sinh dự thi môn này. Tiếp theo là các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Trà Vinh…

Với mức điểm dưới trung bình (dưới 5), Hà Giang là tỉnh đứng đầu cả nước với tỷ lệ 45,3% số bài thi của thí sinh tỉnh này đạt mức điểm dưới trung bình. Đây cũng là lý do Hà Giang có mức điểm trung bình thấp nhất cả nước tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Cao Bằng là tỉnh xếp ở vị trí thứ 2 với 34,2% thí sinh tỉnh này đạt mức điểm dưới trung bình. Tiếp theo là Sơn La và Đắk Lắk với hơn 30% thí sinh đạt mức điểm dưới trung bình.

Tỷ lệ thí sinh đạt điểm dưới trung bình thấp nhất là Bình Dương với chỉ 5,6%. Tiếp theo là Vĩnh Phúc (9,2%); Nam Định (9,3%); TP.HCM (10,5%); Ninh Bình (11,9%); An Giang (12,8%)…

Hà Nội là một trường hợp đáng chú ý khi có tới 16,9% số bài thi của thủ đô đạt mức điểm dưới trung bình. Trong đó cao nhất là môn ngoại ngữ với 32,6% số thí sinh của Hà Nội đạt mức điểm dưới 5. Tiếp theo là môn lịch sử với 27,5% số bài thi có điểm dưới trung bình.

Môn sinh học cũng có tới 17,75 số thí sinh của Hà Nội đạt mức điểm dưới trung bình. Môn toán cũng có tới 16,9% số thí sinh Hà Nội có mức điểm dưới trung bình. Những con số này cho thấy sự phân hóa rất rõ trong trình độ các thí sinh của Hà Nội.

Theo Báo Thanh Niên

KỸ NĂNG CẦN BIẾT – NỘI DUNG KHÔNG THỂ BỎ QUA