Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trường Đại học Champasack

Ngày 11/11, Trường Đại học Đồng Tháp đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trường Đại học Champasack, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Tham dự Đoàn công tác có: ông Saly Detmoungkhoun, Phó Hiệu trưởng; ông Somchay Keopaseuth, Trưởng phòng Tổ chức và các giảng viên Trường Đại học Champasack.

Về phía Trường Đại học Đồng Tháp, tiếp và làm việc với Đoàn công tác có: ThS. Cao Dao Thép, Phó Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Anh Thư, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, cùng quản lý các đơn vị chuyên môn liên quan tham dự buổi làm việc.

ThS. Cao Dao Thép, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp phát biểu trong chương trình

Ông Saly Detmoungkhoun, Phó Hiệu trưởng Đại học Champasack phát biểu trong chương trình

Trong chương làm việc, đại diện hai đơn vị đã giới thiệu, chia sẻ thông tin, đề xuất các hoạt động hợp tác cụ thể trong tương lai về liên kết hợp tổ chức tăng cường hợp tác giữa Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Champasak trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu, trao đổi sinh viên và giảng viên. Đồng thời, trong chương trình làm việc lần này, Đoàn công tác kết hợp đưa 4 em sinh viên sang nhập học tại Trường Đại học Đồng Tháp. Đây là chương trình trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Champasack.

Sinh viên Trường Đại học Champasack nhập học tại Trường Đại học Đồng Tháp

Ảnh lưu niệm

Sinh viên Trường Đại học Champasack khi nhập học trong chương trình trao đổi tại Trường Đại học Đồng Tháp sẽ được học dự bị tiếng Việt. Đây còn là cơ hội cho các em sinh viên giữa hai đơn vị tìm hiểu, giao lưu về văn hóa và ngôn ngữ bên cạnh học thuật chuyên ngành. Đặc biệt các em luu học sinh sẽ được hỗ trợ kí túc xá và các ưu đãi về học phí và sinh hoạt phí.

Tin, ảnh: Thanh Nguyên

Sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục và hệ giá trị cốt lõi

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Tầm nhìn

Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á

Triết lý giáo dục

Kiến tạo – Chuyên nghiệp – Hội nhập
Kiến tạo: Chủ động thiết kế, tạo dựng môi trường giáo dục tích cực theo tinh thần đổi mới, sáng tạo và tiên phong. Cùng nhau tạo ra kiến thức mới và giá trị mới, trở thành trường đại học hiện đại, khai phóng và phát triển theo mô hình trường học hạnh phúc.

Chuyên nghiệp: Đề cao sự chuẩn mực và hiệu quả trong hoạt động giáo dục và lao động, chú trọng các giá trị nhân văn. Tuân thủ các nguyên tắc chung, tôn trọng sự khác biệt, chủ động thích ứng với thế giới việc làm luôn thay đổi. 

Hội nhập: Hướng đến mục tiêu xây dựng hệ sinh thái giáo dục mở và tư duy công dân toàn cầu. Thúc đẩy hợp tác với tinh thần kết nối, đồng hành để cùng phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Hệ giá trị cốt lõi

Chất lượng – Sáng tạo – Hợp tác – Trách nhiệm – Thân thiện.
Chất lượng là giá trị then chốt, Trường theo đuổi chiến lược hướng đến mục tiêu phát triển với chất lượng cao; tạo động lực cho các cá nhân, đơn vị cải tiến và nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là trong quản trị đại học, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Sáng tạo là động lực cho sự phát triển, là giá trị cơ bản, phải luôn được ghi nhận, nuôi dưỡng và thúc đẩy. Trường xây dựng văn hóa sáng tạo, khơi nguồn và phát huy khả năng sáng tạo trong mọi hoạt động của từng cá nhân, đơn vị. 

Hợp tác là cùng chia sẻ trong nhận thức và hành động, trong trách nhiệm và quyền lợi để tạo nên sức mạnh và tiền đề cho sự thành công. Trường luôn thúc đẩy hợp tác và coi hợp tác là điểm tựa tạo sự kết nối và hội nhập quốc tế.

Trách nhiệm là một giá trị nền tảng. Trường đề cao trách nhiệm của từng 
cá nhân và từng đơn vị trong thực thi nhiệm vụ, hài hòa giữa lợi ích và trách nhiệm. Quyền tự chủ càng cao thì trách nhiệm càng lớn. 

Thân thiện là giá trị có vai trò góp phần thúc đẩy các giá trị khác trong hệ giá trị. Trường là cơ sở giáo dục đại học có môi trường văn hóa cởi mở, ứng xử và giao tiếp văn minh.

Theo Đại học Đồng Tháp