Ngưỡng đầu vào đại học, cao đẳng chính quy theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT) thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (ngưỡng đầu vào) đại học, cao đẳng chính quy theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và đăng ký hồ sơ xét tuyển các phương thức tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2023 như sau:

1. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (ngưỡng đầu vào) đại học, cao đẳng chính quy  theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

1.1. Đối với các ngành đào tạo giáo viên

– Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển  sinh các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2023 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi như sau:

+ Các ngành đại học sư phạm có NĐV từ 19 điểm trở lên (trừ các ngành Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật).

+ Các ngành Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật có NĐV từ 18 điểm trở lên đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa.

+ Cao đẳng Giáo dục Mầm non có NĐV từ 17 điểm trở lên đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa.

– Riêng đối với các ngành có môn Năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển: ngành cao đẳng hoặc đại học Giáo dục Mầm non (đối với tổ hợp môn M00, M05 có môn Năng khiếu GDMN), ngành Giáo dục Thể chất (môn Năng khiếu TDTT), ngành Sư phạm Âm nhạc (môn Năng khiếu Hát và môn Năng khiếu Thẩm âm – Tiết tấu), ngành Sư phạm Mỹ thuật (môn Năng khiếu Trang trí và môn Năng khiếu Hình họa), thí sinh cần có điểm môn Năng khiếu để tạo thành tổ hợp xét tuyển. Thí sinh có thể tham dự kỳ thi Năng khiếu do Trường ĐHĐT tổ chức hoặc lấy kết quả thi năng khiếu từ trường đại học khác để làm điều kiện tham gia xét tuyển và có kết quả từ 5,0 trở lên.

1.2. Đối với các ngành không thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh các ngành không thuộc thuộc nhóm đào tạo giáo viên trình độ đại học năm 2023 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi như sau:

– Đạt NĐV từ 15 điểm trở lên.

– Chi tiết NĐV xem phụ lục I.

1.3. Cách tính ngưỡng đầu vào: là tổng điểm các môn thi (thang điểm 10) của tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (Điều 7, Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Thí sinh có giá trị NĐV trở lên, xem như hồ sơ đủ điều kiện xét tuyển.

2. Đăng ký hồ sơ xét tuyển các phương thức tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học Đồng Tháp, mã trường SPD, tuyển sinh 4.470 chỉ tiêu đại học, 112 chỉ tiêu cao đẳng. Với 40 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy, 01 ngành cao đẳng Giáo dục mầm non theo 04 phương thức xét tuyển độc lập:

STTMã phương thức  Tên phương thức  
1100Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
2200Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
3301Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)
4402Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TP.HCM

Tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT trên cả nước đều có thể tham gia xét tuyển vào Trường Đại học Đồng Tháp theo 04 phương thức tuyển sinh này (xem phụ lục II).

Nội dung chi tiết xem Thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đại học, cao đẳng chính quy theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại đây!

Theo Đại học Đồng Tháp

KỸ NĂNG CẦN BIẾT – NỘI DUNG KHÔNG THỂ BỎ QUA