Thô Mát đi thăm Khặm đen ở bệnh viện – ໂທມັດໄປຢາມຄໍາແດງຢູ່ໂຮງໝໍ

Bài hội thoại: Thô Mát đi thăm Khặm Đen ở bệnh viện – ໂທມັດໄປຢາມຄໍາແດງຢູ່ໂຮງໝໍ – thô mắt pây dam khặm đeng dù hông mỏ sẽ giúp người học tiếng Lào có thêm nhiều từ ngữ mới. Bên cạnh đó, cách chào hỏi và nói chuyện trong bệnh viện bằng tiếng Lào cũng sẽ thuận lợi hơn.

ທມ : ຂໍໂທດ, ຜູ້ຊື່ ຄໍາແດງ ນອນຢູ່ຫ້ອງເບີໃດ? – khọ thột, phụ sừ khặm đeng non dù hoọng bơ đẩy? Xin lỗi, người tên Khặm Đen nằm ở phòng số mấy?

ພາ: ລາວເປັນຫຍັງ? – lào pên nhẳng? Anh ấy bị sao?

ທມ : ລາວຖືກອຸບັດເຫດລົດຕໍາ – lào thức ú bắt hết lốt tặm – Anh ấy bị tai nạn xe hơi.

ພງ: ໂອ້! ນອນຢູ່ຫ້ອງເບີ 12 ເດີ. – Ộ! non dù hoọng bơ xíp xoong đơ. – Ồ! Nằm ở phòng số 12 nhé.

ທມ : ຂອບໃຈ. ໄປກ່ອນ. – khọp chây. pây kòn. – Cảm ơn. Đi trước.

ພາ : ໄປດີ. – pây đi – Đi tốt (may mắn)


ທມ : ເປັນຈັ່ງໃດ, ໄຄແດ່ແລ້ວບໍ?pên chằng đây, khây đè lẹo bo? – Chuyện gì? (thế nào?), đỡ rồi không? (đỡ chưa?)

ຄດ : ໄຄແດ່ແລ້ວ, ແຕ່ຫົວນີ້ຍັງເຈັບຢູ່.khây đè lẹo, tè hủa nị nhăng chếp dù. – Đỡ rồi, nhưng cái đầu ở đây còn đau.

ທມ : ເຈົ້າໄປສ່ອງໄຟຟ້າເບິ່ງແລ້ວບໍ?chậu pây xoòng phây phạ bầng lẹo bo?Bạn đi chụp X quang rồi chưa?

ຄດ : ໄປແລ້ວ, ທ່ານໝໍບອກວ່າ ດູກບໍ່ເປັນຫຍັງ, ພຽງແຕ່ໃນເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ, ອີກສອງສາມວັນຄົງຈະດີແລ້ວ. pây lẹo, thàn mỏ bok và đuc bò pên nhẳng, phiêng tè nây lếch nọi thầu nặn, ịc xoỏng xảm văn không chá đi lẹo. – Đi rồi, bác sĩ nói rằng xương không có gì, chỉ có thâm một tí thôi, hai ba ngày nữa có thể tốt rồi.

ທມ : ບາດຢູ່ຫົວນັ້ນໄດ້ຫຍິບຈັກເຂັມ?bát dù hủa nặn đậy nhíp chắc khểm? – Vết thương ở đầu ấy được khâu mấy mũi?

ຄດ : ໄດ້ຫຍິບສາມເຂັ້ມ.đậy nhíp xảm khểm. – Được khâu 3 mũi kim

ທນ : ໂອ້! ເຈັບຫຼາຍບໍ? – Ộ! chếp lãi bo? – Ồ! Đau lắm không?

ຄດ : ທໍາອິດກໍເຈັບແທ້, ແຕ່ດຽວນີ້ບໍ່ເຈັບແລ້ວ.thặm ịc kọ chếp thẹ, tè điêu nị bò chếp lẹo. – Lúc đầu cũng đau thật, nhưng bây giờ không đâu rồi.

ທມ : ເອົາ! ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ, ອົດທົນປິ່ນປົວ, ຈັກໜ້ອຍກໍຈະດີແລ້ວ.âu! bò pên nhẳng đoọc, ột thôn pìn pua, chắc nọi kọ chá đi lẹo. – Thôi! Không sao đâu, kiên nhẫn điều trị, chút nữa cũng sẽ tốt rồi.

ຄດ : ຂອບໃຈ.khọp chây. – Cảm ơn.

ທມ : ເອົາ! ມື້ໜ້າຈະມາຢາມອີກ, ເມື່ອກ່ອນ.âu! mự nạ chá ma dam ịc, mưa kòn. – Thôi! Hôm sau sẽ đến thăm nữa, về trước.

ຄດ: ຂອບໃຈ. ເມືອດີ. – khọp chây, mưa đi. – Cảm ơn. Về may mắn.

Ngọc Sơn (biên soạn)