Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ V, X, Y

Thành ngữ, tục ngữ là những câu nói ngắn gọn, súc tích, có vần, có điệu, dễ nhớ, trong đó chứa đựng những bài học sâu sắc về con người và xã hội, càng đọc càng thấm thía!

Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, thành ngữ, tục ngữ là một phần quan trọng tạo nên những giá trị to lớn. Từ thực tiễn cuộc sống, trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, trải qua những chặng đường phát triển, có cả mất mát, hy sinh, đấu tranh giành độc lập,… kết hợp những vay mượn từ nước ngoài mà ông cha ta đã viết nên những câu tục ngữ sâu sắc, khắc họa chân thực một bức tranh sống động về cuộc sống, con người, xã hội Việt Nam. 

Vạch lá tìm sâu.

Vạn sự khởi đầu nan.

Vàng thật không sợ lửa.

Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp.

Vén tay áo sô, đốt nhà táng giấy.

Vét nồi ba mươi cũng đầy niêu mốt.

Việc người thì sáng, việc mình thì quáng.

Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.

Vịt già, gà tơ.

Vợ chồng đầu gối, tay ấp.

Vợ dại không hại bằng đũa vênh.

Vợ đàn bà, nhà hướng nam.

Vua thua thằng liều.

Vụng sá vụng sịt lắm thịt cũng ngon.

Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ X

Xanh nhà hơn già đồng.

Xanh vỏ đỏ lòng.

Xay lúa thì thôi ẵm em.

Xấu đều hơn tốt lỏi.

Xem trong bếp biết nết đàn bà.

Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ Y

Yếu chân chạy trước.

Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Yêu con cậu, mới đậu con mình.

Yêu con chị vị con em.

Yêu nên tốt, ghét nên xấu.

Yêu nhau chị em gái, rái nhau chị em dâu, đánh nhau vỡ đầu là anh em rể.

Kho tàng từ ngữ Việt Nam vô cùng phong phú và đa dạng, ở đó có cả kinh nghiệm sản xuất, lao động, sinh hoạt, có cả những nhận định, phán xét, giáo dục và có cả sự khắc họa sự vật, sự việc, hiện tượng trong cuộc sống. Nhìn chung, những câu thành ngữ, tục ngữ sẽ dạy ta những bài học đắt giá, những lẽ sống ở đời, cách nhìn người, nhìn đời!  

Trở về trang đầu

Theo VOH Radio