Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ T

Thành ngữ, tục ngữ là những câu nói ngắn gọn, súc tích, có vần, có điệu, dễ nhớ, trong đó chứa đựng những bài học sâu sắc về con người và xã hội, càng đọc càng thấm thía!

Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, thành ngữ, tục ngữ là một phần quan trọng tạo nên những giá trị to lớn. Từ thực tiễn cuộc sống, trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, trải qua những chặng đường phát triển, có cả mất mát, hy sinh, đấu tranh giành độc lập,… kết hợp những vay mượn từ nước ngoài mà ông cha ta đã viết nên những câu tục ngữ sâu sắc, khắc họa chân thực một bức tranh sống động về cuộc sống, con người, xã hội Việt Nam. 

Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

Tằm đói một bữa bằng người đói nửa năm.

Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh.

Tấc đất, tấc vàng.

Tẩm ngẩm mà đấm chết voi.

Tết đến sau lưng, ông vải thì mừng, con cháu thì lo.

Thả con săn sắt, bắt con cá rô.

Tham thì thâm, đa dâm thì chết.

Tháng ba bà già chết rét.

Tháng ba dâu trốn, tháng bốn dâu về.

Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão.

Tháng bảy kiến đàn, đại ngàn hồng thuỷ.

Tháng bảy mưa gãy cành tràm.

Tháng bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào.

Tháng chín ăn rươi, tháng mười ăn ruốc.

Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa mạ.

Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân.

Tháng giêng trồng trúc, tháng lục trồng tiêu.

Tháng tám đói qua, tháng ba đói chết.

Tháng tám nắng rám trái bưởi.

Thánh cũng có khi nhầm.

Thắng không kiêu, bại không nản.

Thằng mõ có bỏ đám nào.

Thẳng mực tàu, đau lòng gỗ.

Thâm đông thì mưa.

Thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu.

Thầy bói nói dựa.

Theo voi ăn bã mía.

Thiếu tháng hai mất cà, thiếu tháng ba mất đỗ.

Thiếu tháng tám mất hoa ngư, thiếu tháng tư mất hoa cốc.

Thua keo này, bày keo khác.

Thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly.

Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn.

Thuốc chữa bệnh, chẳng chữa được mệnh.

Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng.

Thuyền mạnh về lái, gái mạnh về chồng.

Thuyền theo lái, gái theo chồng.

Thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng.

Thứ nhất phạm phòng, thứ nhì lòng lợn.

Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi.

Thương con mà dễ, thương rể mà khó.

Thương con ngon rể, vác ghế đi tìm.

Thương gặm xương chẳng được.

Tích tiểu thành đại.

Tiên học lễ, hậu học văn.

Tiền bạc đi trước mực thước đi sau.

Tiền không chân xa gần đi khắp.

Tiền lĩnh quần chị không bằng tiền chỉ quần em.

Tiền lĩnh quần chị, tiền chỉ quần em.

Tiền trao cháo múc.

Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống.

Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình.

Tôi tớ xét công, vợ chồng xét nhân nghĩa.

Tốt danh hơn lành áo.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Tốt mốc ngon tương.

Tốt quá hoá lốp.

Trai có vợ như giỏ có hom.

Trai có vợ như rợ buộc chân.

Trai nhớ vợ cũ, gái nhớ chồng xưa.

Trai thời loạn, gái thời bình.

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.

Trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch.

Trăm hay không bằng tay quen.

Trăm năm thì ngắn, một ngày dài ghê.

Trăm nghe không bằng một thấy.

Trăm rác lấy nác làm sạch.

Trăng mờ tốt lúa nỏ, trăng tỏ tốt lúa sâu.

Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.

Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.

Trâu buộc ghét trâu ăn.

Trâu đẻ tháng sáu, vợ đẻ tháng mười.

Trâu đồng nào ăn cỏ đồng ấy.

Trẻ cậy cha, già cậy con.

Tre già măng mọc.

Trẻ lên ba cả nhà học nói.

Trẻ muối cà, già muối dưa.

Trẻ trồng na, già trồng chuối.

Trẻ vui nhà, già vui chùa.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay.

Trồng khoai đất lạ, gieo mạ đất quen.

Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa.

Trời không đóng cửa ai.

Trước lạ sau quen.

Trước làm nàng dâu, sau mới làm mẹ chồng.

Tuần hà là cha kẻ cướp.

Tức nước vỡ bờ.

Xem tiếp Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ V, X, Y