Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ N

Thành ngữ, tục ngữ là những câu nói ngắn gọn, súc tích, có vần, có điệu, dễ nhớ, trong đó chứa đựng những bài học sâu sắc về con người và xã hội, càng đọc càng thấm thía!

Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, thành ngữ, tục ngữ là một phần quan trọng tạo nên những giá trị to lớn. Từ thực tiễn cuộc sống, trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, trải qua những chặng đường phát triển, có cả mất mát, hy sinh, đấu tranh giành độc lập,… kết hợp những vay mượn từ nước ngoài mà ông cha ta đã viết nên những câu tục ngữ sâu sắc, khắc họa chân thực một bức tranh sống động về cuộc sống, con người, xã hội Việt Nam.   

Nàng dâu mới về là bà hoàng hậu.

Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn.

Năm trước được cau, năm sau được lúa.

Nắng chóng trưa, mưa chóng tối.

Nắng đan đó, mưa gió đan gầu.

Năng nhặt chặt bị.

Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc.

Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa.

Nén bạc đâm toạc tờ giấy.

Ngày lắm mối, tối nằm không.

Ngày năm thê bảy thiếp.

Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

Nghe con lon xon mắng láng giềng.

Nghèo thì giỗ tết, giàu hết anh em.

Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.

Ngựa Hồ gió bấc.

Ngựa quen đường cũ.

Người ăn thì còn, con ăn thì mất.

Người ba đấng, của ba loài.

Người chửa cửa mả.

Người có chí ắt phải nên, nhà có nền ắt phải vững.

Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.

Người khôn dồn ra mặt.

Người là hoa đất.

Người làm nên của, của không làm nên người.

Người làm sao, chiêm bao làm vậy.

Người lười, đất không lười.

Người một quan chớ khinh kẻ chín tiền.

Người sống đống vàng.

Người sống về gạo, cá bạo về nước.

Người ta là hoa đất.

Người trước bắc cầu, kẻ sau theo dõi.

Nhà dột từ nóc dột xuống.

Nhà gần chợ để nợ cho con.

Nhà khó đẻ con khôn.

Nhà không chủ như tủ không khóa.

Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon.

Nhân hiền tại mạo.

Nhân vô thập toàn.

Nhất con nhì cháu thứ sáu người dưng.

Nhất mẹ, nhì cha, thứ ba bà ngoại.

Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.

Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.

Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ.

Nhất tội nhì nợ.

Nhất vợ nhì trời.

Nhiều thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng.

Nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai.

Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng.

Nhịn miệng qua ngày, ăn vay mắc nợ.

Nhường cơm nhường áo không ai nhường chồng.

No ba ngày tết, đói ba tháng hè.

Nó lú có chú nó khôn.

No mất ngon, giận mất khôn.

No nên bụt, đói nên ma.

Nói có sách, mách có chứng.

Nói gần, nói xa, chẳng qua nói thật.

Nói hay hơn hay nói.

Nòi nào giống ấy.

Nồi đồng dễ nấu, chồng xấu dễ sai.

Nuôi con thì tốn tiền quà, nuôi gà thì tốn tiền thóc.

Nuôi con trống dạ, đổ vạ ông vải.

Nuôi dâu thì dễ, nuôi rể thì khó.

Nuôi ong tay áo.

Nứa trôi sông chẳng dập thì gãy, gái rẫy chồng chẳng chứng nọ thì tật kia.

Nước chảy chỗ trũng.

Nước chảy đá mòn.

Nước khe đè nước suối.

Nước lã ra sông.

Nước mưa là cưa trời.

Xem tiếp Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ O, P, Q, R, S