Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ H, K, L, M

Thành ngữ, tục ngữ là những câu nói ngắn gọn, súc tích, có vần, có điệu, dễ nhớ, trong đó chứa đựng những bài học sâu sắc về con người và xã hội, càng đọc càng thấm thía!

Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, thành ngữ, tục ngữ là một phần quan trọng tạo nên những giá trị to lớn. Từ thực tiễn cuộc sống, trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, trải qua những chặng đường phát triển, có cả mất mát, hy sinh, đấu tranh giành độc lập,… kết hợp những vay mượn từ nước ngoài mà ông cha ta đã viết nên những câu tục ngữ sâu sắc, khắc họa chân thực một bức tranh sống động về cuộc sống, con người, xã hội Việt Nam.   

Há miệng mắc quai.

Hai vợ chồng son, đẻ một con hoá bốn.

Hay ăn miếng ngon chồng con trả người.

Hay ăn thì lăn vào bếp.

Hay đi chợ để nợ cho con.

Hay làm thì đói, hay nói thì no.

Hay ở, dở đi.

Học thầy không tày học bạn.

Hòn đất nỏ bằng giỏ phân.

Hổ phụ sinh hổ tử.

Hơi đâu mà giận người dưng.

Hùm dữ chẳng nỡ ăn thịt con.

Hương năng thắp năng khói, người năng nói năng lỗi.

Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ K

Kén dâu thì dễ, kén rể thì khó.

Khác máu tanh lòng.

Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn.

Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.

Khi nên, trời cũng chiều người.

Khỏi nhà ra thất nghiệp.

Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già.

Khôn từ trong trứng khôn ra.

Khôn với vợ, dại với anh em.

Không có lửa sao có khói.

Không con héo hon một đời.

Không con, chó ỉa mả.

Không mẹ lẹ chân tay.

Không ưa thì dưa có giòi.

Kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ L

Lá rụng về cội.

Làm chị phải lành, làm anh phải khó.

Làm dâu vụng kho, chồng không bắt bẻ mụ o nhún trề.

Làm hàng săng, chết bó chiếu.

Làm khi lành để dành khi đau.

Làm nghề gì ăn nghề ấy.

Làm phúc quá tay, ăn mày không kịp.

Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc phật.

Làm rể chớ xáo thịt trâu, làm dâu chớ đồ xôi lại.

Làm rể nhà giàu vừa được cơm no, vừa được bò cưỡi.

Làm ruộng ăn cơm nằm, chăm tằm ăn cơm đứng.

Làm ruộng ba năm không bằng chăm tằm một lứa.

Làm ruộng không trâu, làm giàu không thóc.

Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn.

Lắm sãi không ai đóng cửa chùa.

Lấy chồng khó giữa làng, hơn lấy chồng sang thiên hạ.

Lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống.

Lễ vào quan như than vào lò.

Lệnh ông không bằng cồng bà.

Liệu cơm gắp mắm.

Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng.

Lọt sàng xuống nia.

Lời chào cao hơn mâm cỗ.

Lời nói không cánh mà bay.

Lợn giò, bò bắp.

Lớn vú bụ con.

Lụt thì lút cả làng.

Lửa đã đỏ lại bỏ thêm rơm.

Lựa được con dâu, sâu con mắt.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ M

Mài mực dạy con, mài son đánh giặc.

Mạnh về gạo, bạo về tiền.

Máu chảy ruột mềm.

Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.

Mất bò mới lo làm chuồng.

Mất cả chì lẫn chài.

Mất lòng trước, được lòng sau.

Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà.

Mấy ai biết lúa gon, mấy ai biết con ác.

Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa.

Mẹ ăn cơm chả, con lả bụng.

Mẹ chồng dữ mẹ chồng chết, nàng dâu có nết nàng dâu chừa.

Mẹ chồng vai gồng vai gánh, cưới dâu về để thánh lên thờ.

Mẹ con một lần da đến ruột.

Mẹ cú con tiên, mẹ hiền con xục xạc.

Mẹ dạy thì con khéo, bố dạy thì con khôn.

Mẹ đánh một trăm không bằng cha ngăm một tiếng.

Mẹ em tham giàu bắt chạch đằng đuôi.

Mẹ già như chuối chín cây.

Mẹ già thì sâu nước ăn.

Mẹ hát con khen, ai chen vô lọt.

Mẹ kêu mặc mẹ, thương chồng phải theo.

Mẻ không ăn cũng chết.

Mẹ lá rau lá má, con đầy rá đầy mâm.

Mẹ lừa ưa con ngọng.

Mẹ sống bằng hai bàn tay, con ăn mày bằng hai đầu gối.

Mẹ với con lúa non cũng lấy.

Miệng ăn núi lở.

Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm.

Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời.

Miệng nhà giàu nói đâu ra đấy.

Miệng quan trôn trẻ.

Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường.

Môi hở răng lạnh.

Mồm miệng đỡ chân tay.

Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật.

Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy.

Một bát cơm cha bằng ba bát cơm rể.

Một câu nhịn, chín câu lành.

Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Một con so bằng mười con dạ.

Một con tội sống, hai con tội chết, ba con hết tội.

Một đời kiện, chín đời thù.

Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Một lượt cỏ thêm giỏ thóc.

Một mẹ già bằng ba đứa ở.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

Một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần.

Một người làm quan cả họ được nhờ.

Một nong tằm là năm nong kén, một nong kén là chín nén tơ.

Một sào lúa non nuôi con nửa ngày.

Một tiền gà, ba tiền thóc.

Một trăm đám cưới không bằng hàm dưới cá trê.

Mùa hè cá sông, mùa đông cá bè.

Muốn nói ngoa làm mẹ cha mà nói.

Muốn nói oan làm quan mà nói.

Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước.

Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi.

Mưa tháng ba hoa đất.

Mưa tháng tư hư đất.

Mưa tránh chỗ trắng, nắng tránh chỗ đen.

Mưu cao chẳng bằng chí dày.

Xem tiếp Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ N