Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ E, G

Thành ngữ, tục ngữ là những câu nói ngắn gọn, súc tích, có vần, có điệu, dễ nhớ, trong đó chứa đựng những bài học sâu sắc về con người và xã hội, càng đọc càng thấm thía!

Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, thành ngữ, tục ngữ là một phần quan trọng tạo nên những giá trị to lớn. Từ thực tiễn cuộc sống, trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, trải qua những chặng đường phát triển, có cả mất mát, hy sinh, đấu tranh giành độc lập,… kết hợp những vay mượn từ nước ngoài mà ông cha ta đã viết nên những câu tục ngữ sâu sắc, khắc họa chân thực một bức tranh sống động về cuộc sống, con người, xã hội Việt Nam.   

Em khôn cũng là em chị, chị dại cũng là chị em.
Én bay cao mưa rào lại tạnh.
Én bay thấp mưa ngập cầu ao.
Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên.
Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.
Ếch tháng ba, gà tháng bảy.

Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ G

Gái chồng rẫy chẳng chứng nọ thì tật kia.

Gái chưa chồng hay đi chợ, trai chưa vợ hay đứng đường.

Gái có con như bồ hòn có rễ.

Gái có công chồng chẳng phụ.

Gái dở thèm của chua.

Gái không chồng như thuyền không lái.

Gái lỗ tai, trai con mắt.

Gái ngoan làm quan cho chồng.

Gái tham tài, trai tham sắc.

Gái thở dài, trai nằm sấp.

Gạo đổ hót chẳng đầy thưng.

Gần lửa rát mặt.

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

Gần nhà giàu đau răng ăn cốm, gần kẻ trộm ốm lưng chịu đòn.

Ghen vợ, ghen chồng không nồng bằng ghen ăn.

Giã gạo thì ốm, giã cốm thì khoẻ.

Già kén kẹn hom.

Giàu bán chó, khó bán con.

Giàu đổi bạn, sang đổi vợ.

Giàu vì bạn, sang vì vợ.

Giàu làm chị, khó luỵ làm em.

Giàu lúc còn son, giàu lúc con lớn.

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng.

Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.

Giàu ăn ba bữa, khó cũng đỏ lửa ba lần.

Giàu bán ló, khó bán con.

Giàu con út, khó con út.

Giàu nhà quê không bằng kéo lê kẻ chợ.

Giàu về bạn, sang vì vợ.

Giấy rách phải giữ lấy lề.

Giấy trắng mực đen, làm quen thiên hạ.

Gió bấc hiu hiu sếu kêu thì rét.

Gió đông là chồng lúa chiêm, gió bấc là duyên lúa mùa.

Gió heo may mía bay lên ngọn.

Giỏ nhà ai, quai nhà ấy.

Gió thổi là chổi trời.

Góp gió thành bão, góp cây nên rừng.

Xem tiếp theo Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ H, K, L, M