Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ D

Thành ngữ, tục ngữ là những câu nói ngắn gọn, súc tích, có vần, có điệu, dễ nhớ, trong đó chứa đựng những bài học sâu sắc về con người và xã hội, càng đọc càng thấm thía!

Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, thành ngữ, tục ngữ là một phần quan trọng tạo nên những giá trị to lớn. Từ thực tiễn cuộc sống, trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, trải qua những chặng đường phát triển, có cả mất mát, hy sinh, đấu tranh giành độc lập,… kết hợp những vay mượn từ nước ngoài mà ông cha ta đã viết nên những câu tục ngữ sâu sắc, khắc họa chân thực một bức tranh sống động về cuộc sống, con người, xã hội Việt Nam.   

Dao thử trầu héo, kéo thử lụa sô.

Dâu dâu rể rể cũng kể là con.

Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng.

Dâu hiền hơn con gái, rể hiền hơn con trai.

Dâu là con, rể là khách.

Dễ người dễ ta.

Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng.

Đã khó, chó cắn thêm.

Đã tu thời tu cho trót.

Đãi cứt sáo lấy hạt đa, đãi cứt gà lấy hạt tấm.

Đàn bà không biết nuôi heo – đàn bà nhác.

Đàn ông cười hoa, đàn bà cười nụ.

Đánh bạc quen tay, ngủ ngày quen mắt.

Đánh chó ngó chủ nhà.

Đánh rắn phải đánh dập đầu.

Đắt ra quế, ế ra củi.

Đất chẳng chịu trời, trời phải chịu đất.

Đất có lề, quê có thói.

Đất có thổ công, sông có hà bá.

Đất lành chim đậu.

Đất sỏi có chạch vàng.

Đầu chép, mép trôi, môi mè, lườn trắm.

Đầu đi đuôi lọt.

Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm.

Đầu xuôi đuôi lọt.

Đẻ con khôn mát như nước, đẻ con dại thì rát như hơ.

Đẹp vàng son, ngon mật mỡ.

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng.

Đến chậm gặm xương.

Đi buôn nói ngay bằng đi cày nói dối.

Đi dối cha, về nhà dối chú.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Đi việc làng giữ lấy họ, đi việc họ giữ lấy anh em.

Điếc không sợ súng.

Đình đám người, mẹ con ta.

Đo bò làm chuồng.

Đói ăn vụng, túng làm liều.

Đói bụng chồng, hồng má vợ.

Đói cho sạch, rách cho thơm.

Đói lòng con, héo hon cha mẹ.

Đom đóm bay ra, trồng cà tra đỗ.

Đóng cửa đi ăn mày.

Đong đầy bán vơi.

Đông chết se, hè chết lụt.

Đông tay hơn hay làm.

Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau là đồng tiền dại.

Đồng tiền liền khúc ruột.

Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.

Đời cha đắp nấm, đời con ấm mồ.

Đời cha trồng cây, đời con ăn quả.

Đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp.

Đuổi con vào đám giỗ.

Được làm vua, thua làm giặc.

Được lòng ta xót xa lòng người.

Được một bữa cơm người, mất mười bữa cơm nhà.

Được mùa lúa, úa mùa cau.

Được mùa quéo, héo mùa chiêm.

Được mùa thầy chùa no bụng.

Đường đi hay lối, nói dối hay cùng.

Đường ở cửa miệng.

Đứt tay hay thuốc.

Xem tiếp các Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam hay bắt đầu từ chữ E