Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ B

Thành ngữ, tục ngữ là những câu nói ngắn gọn, súc tích, có vần, có điệu, dễ nhớ, trong đó chứa đựng những bài học sâu sắc về con người và xã hội, càng đọc càng thấm thía!

Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, thành ngữ, tục ngữ là một phần quan trọng tạo nên những giá trị to lớn. Từ thực tiễn cuộc sống, trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, trải qua những chặng đường phát triển, có cả mất mát, hy sinh, đấu tranh giành độc lập,… kết hợp những vay mượn từ nước ngoài mà ông cha ta đã viết nên những câu tục ngữ sâu sắc, khắc họa chân thực một bức tranh sống động về cuộc sống, con người, xã hội Việt Nam.   

Bà chúa đứt tay bằng ăn mày sổ ruột.
Ba keo thì mèo mở mắt.
Bà khoe con bà tốt, đến tháng mười một bà biết con bà.
Ba mươi được ăn, mồng một tìm đến.
Ba người đánh một, không chột cũng què.
Bà phải có ông, chồng phải có vợ.
Bà con xa không bằng láng giềng gần.
Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò chạy đi.
Ba tháng trông cây không bằng một ngày trông quả.
Bách nhân bách khẩu.
Bán anh em xa, mua láng giềng gần.
Bán chỗ nằm mua chỗ ngồi.
Bán gia tài mua danh phận.
Bán hàng nói thách, làm khách trả rẻ.
Bát còn có lúc xô xát huống chi vợ chồng.
Bát nước giải bằng vại thuốc.
Bảy mươi chưa què, chớ khoe rằng tốt.
Bắc cầu mà noi, ai bắc cầu mà lội.
Bắng nhắng như nhặng vào chuồng tiêu.
Bắt chấy cho mẹ chồng, thấy bồ nông dưới biển.
Bất học vô thuật.

Bầu dục chẳng đến bàn thứ tám, cám nhỏ chẳng đến miệng lợn sề.

Bầu dục chấm nước cáy.
Bẻ hành bẻ tỏi.
Bé thì con mẹ con cha, lớn thì con vua con chúa.
Bé thì nhờ mẹ nhờ cha, lớn lên nhờ vợ, về già nhờ con.
Biết sự đời, mười đời chẳng khó.
Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.
Biết tội đâu mà tránh, biết phúc đâu mà tìm.
Bình phong cẩn ốc xà cừ, vợ hư rầy vợ đừng từ mẹ cha.
Bóc ngắn cắn dài.
Bói ra ma, quét nhà ra rác.
Bói rẻ còn hơn ngồi không.
Bố chồng là ông lợn bạch, mẹ chồng là đách lợn lang.
Bốc mả kiêng ngày trùng tang, trồng khoai lang kiêng ngày gió bấc.
Bồi ở lở đi.
Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới.
Bới bèo ra bọ.
Bới lông tìm vết.
Bụng làm dạ chịu.
Bụng trâu làm sao bụng bò làm vậy.
Buộc cổ mèo, treo cổ chó.
Buôn chung với đức ông.
Buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện.
Buôn tàu buôn vã chẳng đã hà tiện.
Bụt nhà không thiêng, đi cầu Thích Ca ngoài đường.
Bút sa, gà chết.

Hãy tiếp tục với Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ C