Thành ngữ, tục ngữ ba Miền của Việt Nam

Thành ngữ, tục ngữ là những câu nói ngắn gọn, súc tích, có vần, có điệu, dễ nhớ, trong đó chứa đựng những bài học sâu sắc về con người và xã hội, càng đọc càng thấm thía!

Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, thành ngữ, tục ngữ là một phần quan trọng tạo nên những giá trị to lớn. Từ thực tiễn cuộc sống, trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, trải qua những chặng đường phát triển, có cả mất mát, hy sinh, đấu tranh giành độc lập,… kết hợp những vay mượn từ nước ngoài mà ông cha ta đã viết nên những câu tục ngữ sâu sắc, khắc họa chân thực một bức tranh sống động về cuộc sống, con người, xã hội Việt Nam.   

Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ A

Ác giả ác báo.

Ác nhân tự hữu ác nhân ma.

Ách giữa đàng, mang qua cổ.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Ăn cây nào rào cây nấy.

Ăn cháo đá bát.

Ăn vóc học hay.

Ai chết trước thì được mồ mả.

Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.

Ai làm dữ nấy lo.

Ái nhân như kỷ.

Ai thương tìm tới, ai ghét lánh thân.

Ai vác dùi đục đi hỏi vợ.

An bộ khả dĩ đương xa.

An cư lự nguy.

Anh em ai đầy nồi nấy.

Anh em chém nhau bằng sống, không ai chém nhau bằng lưỡi.

Anh em gạo, đạo ngãi tiền.

Anh em hạt máu sẻ đôi.

Anh em khinh trước, làng nước khinh sau.

Anh em như chân tay.

Anh em trong nhà, đóng cửa bảo nhau.

Anh em xem mặt cho vay.

Anh ngủ, em thức, em chực, anh đi nằm.

Áo mặc sao qua khỏi đầu.

Áo năng may năng mới, người năng tới năng thường.

Ao sâu tốt cá.

Ao sâu tốt cá, nước cả cá to.

Ẵm con chồng hơn bồng cháu ngoại.

Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi.

Ăn bụi tre, dè bụi hóp.

Ăn cây nào rào cây ấy.

Ăn cây táo rào cây xoan đào.

Ăn chẳng có, khó đến mình.

Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn.

Ăn chưa no, lo chưa tới.

Ăn có bữa lo không có bữa.

Ăn có nhai, nói có nghĩ.

Ăn có nơi, làm có chỗ.

Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.

Ăn cơm chúa, múa tối ngày.

Ăn cơm có canh, tu hành có vãi.

Ăn cơm mắm thấm về lâu.

Ăn cơm mới, nhắc chuyện cũ.

Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng.

Ăn cơm nhà vác ngà.

Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy.

Ăn của chồng thì ngon, ăn của con thì nhục.

Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu.

Ăn ít ngon nhiều.

Ăn không lo của kho cũng hết.

Ăn không rau như đau không thuốc.

Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa.

Ăn làm sóng, nói làm gió.

Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ.

Ăn lấy chắc, mặc lấy bền.

Ăn lấy đời, chơi lấy thời.

Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đong.

Ăn lúc đói, nói lúc say.

Ăn mày đánh đổ cầu ao.

Ăn mày nơi cả thế, làm rể nơi nhiều con.

Ăn mật giả gừng.

Ăn một bát, nói một lời.

Ăn một miếng, tiếng một đời.

Ăn nể ngồi không, non đồng cũng lở.

Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành.

Ăn nhạt mới biết thương đến mèo.

Ăn như thuyền chở mã, làm như ả chơi giăng.

Ăn no sinh sự.

Ăn nồi bảy thì ra, ăn nồi ba thì mất.

Ăn ở trần, mần mặc áo.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Ăn quen, nhịn không quen.

Ăn sung giả ngái.

Ăn tại thủ, ngủ tại công đường.

Ăn tấm trả giặt.

Ăn thật làm giả.

Ăn theo thuở, ở theo thì.

Ăn thì cho, buôn thì so.

Ăn thì vóc, học thì hay.

Ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất toại.

Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích.

Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.

Ăn tùy nơi, chơi tùy chỗ.

Ăn vặt quen mồm.

Ăn vỏ dưa, thấy vỏ dừa mà sợ.

Ăn xôi chùa ngọng miệng.

Tiếp theo Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ B