PHẨM CHẤT TÔN TRỌNG ĐÁNG QUÝ CỦA CON NGƯỜI

Tôn trọng có nghĩa là sự đánh giá đúng mực và coi trọng danh dự, phẩm giá, lợi ích của người khác. Phẩm chất tôn trọng được nói bằng tiếng Anh thế nào?

Phẩm chất tôn trọng

Respect is showing appreciation and listening to others. It is recognizing the good in others and honoring what they do for us. There are many ways to show respect.

Dean really liked Mr. Matthews’ class. Mr. Matthews knew a LOT about science. Dean always tried to stump Mr. Matthews with hard questions, but he hadn’t stumped his teacher yet! He would keep trying. He really appreciated how Mr. Matthews answered his questions, even after class.

Gina loved figure skating. Part of it was because she had the best coach ever! Gina’s coach was great at skating, so she understood exactly what Gina went through as she learned. Gina respected her coach’s abilities and advice.

How do you show respect?

Phần tiếng Việt được dịch từ Google!

Tôn trọng là thể hiện sự đánh giá cao và lắng nghe người khác. Đó là nhận ra những điều tốt đẹp ở người khác và tôn trọng những gì họ làm cho chúng ta. Có nhiều cách để thể hiện sự tôn trọng.

Dean rất thích lớp học của thầy Matthews. Ông Matthews biết RẤT NHIỀU về khoa học. Dean luôn cố gắng làm thầy Matthews bối rối với những câu hỏi khó, nhưng anh ấy vẫn chưa làm thầy mình bối rối! Anh ấy sẽ tiếp tục cố gắng. Anh ấy thực sự đánh giá cao cách ông Matthews trả lời các câu hỏi của anh ấy, ngay cả sau giờ học.

Gina yêu thích trượt băng nghệ thuật. Một phần là vì cô ấy có huấn luyện viên giỏi nhất từ ​​trước đến nay! Huấn luyện viên của Gina rất giỏi trượt băng, vì vậy cô ấy hiểu chính xác những gì Gina đã trải qua khi học. Gina tôn trọng khả năng và lời khuyên của huấn luyện viên.

Làm thế nào để bạn thể hiện sự tôn trọng?

Vậy Dũng cảm là phẩm chất như thế nào? Hãy clik vào đường link để xem phẩm chất dũng cảm

Dinh Phương (tổng hợp)

Nguyên tắc luôn để người khác tôn trọng mình

Bạn muốn được tôn trọng, chỉ cần nắm được những quy tắc sống đơn giản sau đây, thì dù bạn là ai, ở bất cứ đâu cũng đều được tôn trọng.

Hãy chủ động không ngừng: đừng luôn chờ đợi sự chỉ đạo từ người khác. Sử dụng các kỹ năng và nguồn lực của riêng bạn để bắt đầu hoàn thành công việc và giải quyết vấn đề. Tập thói quen tự tìm hiểu mọi thứ. Đừng sợ thử thách một lần trong một thời gian, đó là cách làm sao để người khác tôn trọng mình.

Giữ lời hứa của bạn: đây là một trong những hành động quan trọng nhất mà bạn có thể làm để bắt đầu nhận được sự tôn trọng. Nếu trước đây bạn xem nhẹ các cam kết, thì đừng làm vậy nữa. Luôn tôn trọng các cam kết và lời hứa. Nếu bạn thấy mình gặp nhiều rắc rối với điều đó có nghĩa là bạn đã hứa quá nhiều mà bạn không thể giữ được.

Ngừng xin lỗi: những người liên tục nói: Tôi xin lỗi mà không suy nghĩ kỹ lưỡng thường không phải là những người được tôn trọng tốt. Có thời gian và địa điểm để xin lỗi. Đôi khi bạn mắc phải sai lầm ảnh hưởng đến gia đình và bạn bè. Bạn có thể xin lỗi họ. Trong khi đó, hãy ngừng sử dụng từ “xin lỗi” hàng trăm lần một giờ cho mỗi điều sai sót nhỏ, đặc biệt ở những nơi làm việc.

Đừng lãng phí thời gian của người khác: nếu bạn tôn trọng thời gian của người khác. Họ sẽ tôn trọng thời gian của bạn đó là cách làm sao để người khác tôn trọng mình. Điều này bao gồm không đến muộn các cuộc hẹn. Bạn không dành các cuộc họp để nói về những thứ vô bổ. Đồng thời đi vào vấn đề nhanh chóng, đưa ra vấn đề ngay lập tức. Nên cô đọng và tất nhiên, giúp người khác dễ dàng đưa ra quyết định hơn. Đặc biệt là khi họ bận rộn hơn bạn. Ngoài ra bạn cũng cần thực hiện phương châm ai tôn trọng mình thì mình tôn trọng lại điều này giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Khiêm tốn: không phải lúc nào bạn cũng đúng và bạn không phải là người giỏi nhất trong mọi việc. Mỗi người bạn gặp đều có thể dạy bạn điều gì đó. Sự tự tin không đến từ nơi bạn giỏi nhất. Sự tự tin thực sự đến từ sự hiểu biết về sự khiêm tốn và rằng mỗi người đều có điều gì đó độc đáo để cống hiến cho thế giới, kể cả bạn. 

Sưu tầm