NHỮNG BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH VỀ PHẨM CHẤT ĐÁNG QUÝ CỦA CON NGƯỜI.

Khi nói đến phẩm chất con người, mỗi người luôn có sự nhìn nhận khác nhau. Vậy mỗi phẩm chất chúng ta đề cập đến, chúng ta sẽ diễn giải thế nào? Hãy xem bài viết về 6 phẩm chất dưới đây để có thêm nhiều ý tưởng hay!

nesty: Lòng trung thực

Trust: Sự thật thà

Respect: Tôn trọng

Cooperation: Hợp tác

Justice: Công bằng

Niềm tin!

Trust is showing confidence, faith, and hope in someone or something. There are many ways to show trust.

Helen trusted her friends. She didn’t keep secrets from them. She shared her things with her friends. She knew they would do the right thing and not betray her trust. She tried hard to be the kind of friend that they could trust, too. Trust works both ways, and Helen was trustworthy.

Nick let his friends borrow his stuff all the time. He didn’t even remember who had what. Whenever he needed something back, he just asked all of his friends who had his game or his book. They always gave it back, because they liked how nicely he shared. He could always borrow his friends’ games and books, too. Nick trusted his friends.

How do you show trust?

Phần tiếng Việt được dịch từ Google!

Niềm tin là thể hiện sự tự tin, niềm tin và hy vọng vào ai đó hoặc điều gì đó. Có nhiều cách để thể hiện sự tin tưởng.

Helen tin tưởng bạn bè của mình. Cô không giữ bí mật với họ. Cô ấy chia sẻ những thứ của mình với bạn bè. Cô biết họ sẽ làm điều đúng đắn và không phản bội lòng tin của cô. Cô cũng cố gắng trở thành người bạn mà họ có thể tin tưởng. Niềm tin hoạt động theo cả hai cách và Helen là người đáng tin cậy.

Nick luôn cho bạn bè mượn đồ của mình. Anh thậm chí còn không nhớ ai có cái gì. Bất cứ khi nào anh ấy cần lấy lại thứ gì đó, anh ấy chỉ cần hỏi tất cả những người bạn có trò chơi hoặc cuốn sách của anh ấy. Họ luôn trả lại vì họ thích cách anh ấy chia sẻ một cách tử tế. Anh ấy luôn có thể mượn trò chơi và sách của bạn bè. Nick tin tưởng bạn bè của mình. Làm thế nào để bạn thể hiện sự tin tưởng?

Vậy Trung thực là phẩm chất như thế nào? Hãy clik vào link này để xem tiếp theo nhé!

Dinh Phương (tổng hợp)